Venda ambulant no autoritzada

La venda ambulant no autoritzada és una realitat molt present a la vida quotidiana de molts municipis catalans. En aquesta realitat intervenen diferents actors: les persones que venen, les administracions, la policial, l’aparell judicial, els mitjans de comunicació i la societat. I en el qual intervenen factors diversos: l’ús de l’espai públic, la relació amb els comerciants, la il·legalitat de l’activitat, la Llei d’Estrangeria, l’actuació policial… Una realitat complexa que sempre s’explica de manera superficial facilitant la generació d’estereotips i prejudicis, fins i tot criminalitzant les persones implicades justificant accions que des de SOS Racisme considerem discriminatòries.

Per SOS Racisme és important donar a conèixer que els i les venedores ambulants pateixen racisme. I pateixen abusos: el 2015, el 15% de les denúncies de racisme rebudes al Servei d’Atenció i Denúncia van ser de venedors ambulants. I és des d’aquest punt de vista que ens posicionem en el nostre treball amb la venda ambulant no autorizada.

Actualitat i reflexions

Documentació

Log in with your credentials

Forgot your details?