60 ANIVERSARI DECLARACIó UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

 Aquest any se celebra el 60è aniversari de la Declaració Universal del Drets Humans que va ser proclamada per l’Assemblea de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948.

Consulteu l'agenda d'esdeveniments que ha organitzat la Federació Catalana d'ONG dels Drets Humans amb motiu d'aquest aniversari

Log in with your credentials

Forgot your details?