Transparència

A SOS Racisme Catalunya ens comprometem amb la transparència.
Aquí la documentació referent a la gestió econòmica i normatives que ens regulen.

Como ens financem

El nostre finançament es basa en fons propis (quotes de persones associades i derivats de serveis prestats), recursos públics (subvencions d’administracions) i privats (subvencions d’entitats privades). Cada any publiquem el balanç econòmic de l’entitat després de ser aprovat per l’Assemblea de socis i sòcies. Aquest document recull els detalls dels ingressos i despeses de l’associació.

Ingressos

 • Prestació de serveis 22156,71€
 • Quotes sòcies/socis 29153,70€
 • Donacions/col·laboracions i premis 22683,45€
 • Subvencions administracions públiques 193063,79€
 • Subvencions privades / entitats 68602,13€
 • Total Ingressos 335659,78€

Ingressos

 • Prestació de serveis 22156,71€
 • Quotes sòcies/socis 29153,70€
 • Donacions/col·laboracions i premis 22683,45€
 • Subvencions administracions públiques 193063,79€
 • Subvencions privades / entitats 68602,13€
 • Total Ingressos 335659,78€

Ingressos

 • Prestació de serveis 22156,71€
 • Quotes sòcies/socis 29153,70€
 • Donacions/col·laboracions i premis 22683,45€
 • Subvencions administracions públiques 193063,79€
 • Subvencions privades / entitats 68602,13€
 • Total Ingressos 335659,78€

Ingressos

 • Prestació de serveis 22156,71€
 • Quotes sòcies/socis 29153,70€
 • Donacions/col·laboracions i premis 22683,45€
 • Subvencions administracions públiques 193063,79€
 • Subvencions privades / entitats 68602,13€
 • Total Ingressos 335659,78€

Estatuts

SOS Racisme es regeix segons els Estatuts aprovats en assemblea i registrats acords amb la Llei 4/2008, reguladora del Codi Civil i la Llei Orgànica 1/2002, reguladora del dret d’associació.

Podeu consultar la darrera modificació, del 2008.
Estatuts de SOS Racisme (2008)

SOS Racisme està registrada al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 10.894.

Condicions laborals

El conveni col·lectiu que regula les remuneracions i condicions de treball del personal contractat a SOS Racisme és el Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya.

El conveni no s’aplica estrictament, ja que el personal contractat de SOS Racisme Catalunya disposa d’una regulació laboral pròpia, explicada detalladament a la Carta de Drets Laborals.

Sòcies i activistes

Fes-te Socie

Fes-te activista