Qui som

Som una associació creada el 1989 per treballar en la defensa dels drets humans des de l'acció antiracista, de manera independent, democràtica i des de l'acció de base.

Visió i objectius

Volem una societat on el racisme i la desigualtat no tinguin cabuda on es respectin totes les formes de ser i viure. Treballem per una ciutadania mobilitzada per l'antiracisme i per unes institucions que defensin la vida de totes les persones

Atenció i denúncia

Denunciem el racisme en totes les seves formes i espais. Oferim atenció legal i acompanyament psicosocial.

Incidència política

Fem pressió institucional per impulsar polítiques públiques que busquin una justícia social real.

Sensibilització i formació

Promovem el canvi de consciències i la transformació social a través de la denúncia pública, campanyes de sensibilització i accions formatives.

Com treballem?

Denunciem

Denunciem el racisme en totes les seves manifestacions amb l’objectiu de fer-lo visible i erradicar-lo

Atenem 

Oferim atenció a persones que denuncien agressions i discriminacions racistes a través de l’acompanyament psicosocial i suport legal amb l’objectiu d’assolir la reparació del dany

Sensibilitzem

Oferim sensibilització a la ciutadania en general a través de campanyes informatives i de denúncia, d'activitats formatives, generant espais de debat i facilitant eines per lluitar contra el racisme

Incidim políticament

Actuem a través de la incidència política per abordar i corregir les violències racistes institucionals de les administracions públiques i òrgans de govern a tots els nivells

Ens mobilitzem

Promovem i acompanyem en les mobilitzacions i accions de denúncia ciutadana

Estudiem i analitzem

Estudiem i analitzem la realitat del racisme a la nostra societat, elaborant informes i dotant d’eines a la ciutadania i les administracions.

Ens organitzem

Impulsem xarxes de col·laboració entre la societat organitzada, per assolir objectius comuns.

Contra el racisme institucional

L’enfocament que predomina de la immigració s’orienta des d’una perspectiva economista i policial i s’articula en base a un discurs obsessionat per la seguretat, on es considera les persones com a mera mà d’obra, obviant la seva condició de ciutadans i ciutadanes. Aquesta perspectiva alimenta i legitima el racisme institucional.

Entenem per racisme institucional la discriminació i la segregació, executades des de les institucions de l’Estat en base a tres eixos:

01

La construcció d’un apartheid jurídic que estableix dues categories de ciutadania.

02

El disseny de polítiques migratòries que vulneren els drets fonamentals de les persones.

03

El manteniment de fronteres que han estat creades amb l’única funció de filtrar, de discriminar, entre els considerats mereixedors del dret a la mobilitat i els no mereixedors, entre els privilegiats i els des-privilegiats.

04

La invisibilitat de tal injustícia a l’agenda política.

És de cabdal importància acabar amb el racisme d’Estat i denunciar el manteniment d’un sistema injust i excloent, que no desenvolupa polítiques reals d’integració i que es regeix per una llei d’estrangeria que genera ciutadanes de segona.

Contra el racisme social

01

El racisme es reprodueix dins la societat però mai es redueix a una discriminació o agressió individual. El racisme entre grups socials només és un símptoma del racisme institucional vigent. L’anomenat racisme social s’usa per a descriure la segregació racista que té lloc a l’esfera quotidiana.

02

El racisme d’Estat n’és la primera causa instigadora: si s’empara la vulneració de drets, el racisme social roman impune. No podem concebre’ls separats, perquè no són més que dues cares d’un mateix problema.

03

La manera més efectiva de combatre el racisme social consisteix, precisament, a enfrontar-se a la manca de l’Estat social i l’existència de desigualtats cada vegada més marcades. Cal seguir denunciant la pobresa i l’exclusió social, com a realitats estructurals, que mai no han tingut en la immigració la seva raó de ser.

Una mica d’història

El 1989 va néixer SOS Racisme Catalunya per incidir en la construcció d’un model de societat just. El context polític i social ha canviat molt durant aquests anys, però l’objectiu inicial continua vigent.

Els fets i la manera d’actuar s’ha mantingut al llarg del temps: independència, denúncia, incidència i sensibilització, han estat (i són) els trets que defineixen l’entitat.

En aquesta pàgina trobareu bocins d’aquesta història que estem construint.

1986
1989
1992
1993
2003
2014
La inspiració i els orígens
Un grup de joves d'organitzacions d'esquerres comença a pensar una organització inspirant-se en SOS Racisme França. Amb els anys veuran que el plantejament polític era molt diferent. No hi tenim cap relació. [Foto: AFP Michel Clement]
Constitució de l'associació
El 1989 es va fundar finalment SOS Racisme Catalunya, la primera associació antiracista de l'Estat espanyol, impulsada per un petit grup de persones molt heterogènies però amb una causa comuna. La independència política com a valor principal i la denúncia i sensibilització com a línies d'acció, són els principis als quals sempre hem estat fidels.
La Federación per l'incidència estatal
Es crea la "Federación de Asociaciones de SOS Racismo", que reuneix les diferents associacions creades: Gipuzkoa, Madrid, Bilbao, Iruña, Astúries, Aragó i altres que se sumarien en el futur.
La primera "Festa de la Diversitat"
Se celebrà la 1a "Festa de la Diversitat", una cita anual que reivindicava la possibilitat d'una convivència igualitària. Però després d'alguns anys, les prioritats van haver de canviar, ara es tractava de treballar contra el racisme i l'exclusió.
Enfortir la lluita política
El 2003 es decideix destinar els recursos a enfortir la lluita política antiracista i la defensa dels drets. La decisió va tenir un fort impacte en la composició i trajectòria de l'entitat.
25 anys SOS Racisme
El 2003 es decideix destinar els recursos a enfortir la lluita política antiracista i la defensa dels drets. La decisió va tenir un fort impacte en la composició i trajectòria de l'entitat.