Cal garantir la protecció de les víctimes de la Llei d'Estrangeria

Davant el desmantellament dels tallers il•legals a Mataró on treballaven en condicions d’esclavitud 450 persones xineses, SOS Racisme volem denunciar:

  • Aquestes persones, com moltes altres, són víctimes d’una llei d’estrangeria que fomenta l’explotació laboral i l’exclusió social. Situacions com la interceptada a Mataró són conseqüència d’una política d’estrangeria que restringeix les vies legals d’entrada i deixa via lliure als explotadors, a les màfies i a l’economia submergida, malgrat es digui precisament que està feta per evitar aquestes situacions.
  • L’existència d’aquests tallers no exclusius d’aquesta localitat és coneguda des de fa anys i sempre ha estat un problema pels agents socials i teixit associatiu actuar garantint la protecció i el futur d’aquestes persones que malgrat estar en condicions lamentables, és la seva única forma de sobreviure aquí. Per tant, si es decideix actuar contra els que es lucren amb aquests tallers, cal fer-ho havent previst aquests mecanismes i no deixant a les persones, en el millor dels casos, a la seva sort. Celebrem la decisió de la Conselleria d’Interior de no coordinar-se amb la Policia Nacional per no aplicar la llei d’estrangeria, així com els arguments donats. Però en canvi denunciem la seva manca de coordinació per poder garantir amb altres Conselleries i administracions una sortida digna a les víctimes, part de les quals no te cap suport social i familiar al país.
  • La ineficàcia dels mecanismes previstos a la llei d’estrangeria i publicitats des del govern espanyol, com són l’arrelament laboral i la regularització per la col•laboració amb la justícia. Són mecanismes que no s’ajusten a la realitat i per tant la majoria de la població immigrada en situació irregular no es pot acollir.

Per tot això, des de SOS Racisme demanem:
En aquest cas concret:

  • A Subdelegació de Govern voluntat política per poder aplicar els mecanismes previstos a la llei d’estrangeria per aquests casos i regularitzar als treballadors, com testimonis que són de l’operatiu policial així com un compromís per no iniciar “una cacera” policial i processos d’expulsió.
  • A la Generalitat i Ajuntament un dispositiu que permeti garantir els mínims bàsics per unes persones que en el millor dels casos s’han quedat sense el miserable sou i en altres no poden cobrir ni tan sols les necessitats bàsiques.
  • Una actuació de la justícia que vagi als màxims responsables d’aquesta esclavitud del S. XXI.

I en general i perquè casos, com aquests n’hi ha i n’hi haurà encara més, una derogació de la llei d ‘estrangeria per injusta i ineficaç i una aposta per un altre model de política d’estrangeria que obri vies legals d’entrada i garanteixi un procés de accés a la ciutadania per les persones immigrades.
18 de juny del 2009
SOS Racisme-Catalunya

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa