Cal incorpor a l’agenda política el poble gitano per construir una societat més cohesionada i socialment justa

El 23 de febrer es va portar a terme el desallotjament del assentament de les famílies de ètnia gitana del C/ Agricultura, sense donar-se cap solució a les necessitats d’aquests ciutadans. Des de llavors la majoria estan en altre solar privat de la zona i d’altres com és el cas de les famílies romaneses s’han escampat per l’àrea metropolitana.
Davant aquesta situació les entitats sotasignats denunciem:

 • Que el col·lectiu de Poble Nou és un altre exemple d’aquells col·lectius exclosos socialment de la nostra ciutat per una falta de polítiques socials. Aquesta situació de indefensió i precarietat s’anirà reproduint ,si no es prenen mesures integrals i es deixen de fer polítiques “parxes” o s’omiteix el problema com fins ara s’ha fet.
 • El poble gitano pateix un racisme per omisió des de fa molts anys i les polítiques no els garanteixen a la pràctica una igualtat d’oportunitats.
 • El col·lectiu romanés pateix una doble discriminació: per ser gitanos i per ser immigrants, circumstancia que agreuja la seva exclusió al estar en la irregularitat. El desconeixement manifestat per les institucions sobre el tema ha de deixar de ser excusa per no fer cap tipus de política.
 • Referent al cas concret de Poble Nou:
  • La nul·la voluntat política del districte de St. Martí per trobar una solució que garanteixi a aquestes famílies una vida digna: obviar el problema i esperar com a solució que les famílies es vagin a altre districte, així com el poc diàleg amb les associacions referents en el tema ho demostra.
  • La falta de dispositiu d’urgència previst per la data del desallotjament, contra el gran dispositiu policial instaurat.
  • La poca implicació dels serveis socials una vegada s’ha instaurat el nou assentament.

Davant del problema l’Ajuntament de Barcelona fins ara ha mostrat bona voluntat política per trobar solucions, malgrat això les condicions del desallotjament i la situació en les que es troben actualment aquestes famílies són una mostra de que queda tot per fer.
Ahir 9 de març les associacions vam tenir una reunió amb la institució. La Regidoria de Benestar Social va exposar la intenció de tractar el tema de forma global i coordinada,basant-se en els següents punts:

 • Introducció en el Plan d’acció Municipal d’un Programa d’acció de l’etnia gitana i politiques que contemplin formes alternatives d’allotjament.
 • Coordinació amb la Generalitat per realitzar un pla del poble gitano i pla d’acollida de immigració.
 • Treball conjunt amb les associacions gitanes i d’altres referents en el tema.
 • En el cas concret de Poble Nou: Coordinació entre els serveis socials de primària del districte de St. Martí i el de St. Andreu garantitzant que les famílies puguin accedir als recursos existents actualment en la xarxa i recuperin una mínima “normalitat” de vida.

Davant d’això les entitats volem expressar:

 • Cal que aquestes mesures no quedin en declaracions de principis sino que es dotin d’uns pressupostos reals per portar-les a terme i d’un calendari.
 • Conscients que és un procés llarg no podrem oblidar la situació de precarietat actual de les famílies de Poble Nou i per tant s’haurà d’anar avaluant el seguiment que fan els serveis socials de la zona:escolarització, PIRMIS,etc..I tenir present que la situació de inestabilitat seguirà mentre estiguin en solars privats reproduint-se de nou aquests esdeveniments.
 • Expressem la nostra satisfacció per la voluntat política d’aquesta institució per buscar solucions, incorporant a l’agenda política el poble gitano i les característiques culturals pròpies. Aquesta acció, no solament beneficia al col·lectiu sinó que serveix per construir una societat més cohesionada i socialment justa.

SOS Racisme Catalunya, Associació Quart Mon.
10 març 2004

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SegondaRondaCrowd
Entrevista rtve plau cafe idees
¿Cómo funciona el racismo?