Comunicat: La defensa dels drets humans és un mite sense una lluita frontal contra el racisme institucional

Avui se celebra el Dia Internacional dels Drets Humans, drets que davant de la realitat institucional del racisme són constantment vulnerats. L’estat d’alarma va provocar que aquestes vulneracions de drets es disparessin de manera exponencial, especialment cap a aquelles persones històricament oprimides i discriminades com són les persones racialitzades com a no blanques i migrants. Recordem tota la violència dirigida a persones asiàtiques i asiàticodescendents, la intensificació de l’antigitanisme, la explotació i instrumentalització de les persones que es dediquen al sector de les cures i dels treballadors temporers, l’augment de la impunitat i de la violència policial, la paralització de els tràmits d’estrangeria, etc.

D’altra banda, les reivindicacions de col·lectius antiracistes per a la regularització de les aproximadament 600.000 persones que viuen a l’estat espanyol en situació administrativa irregularitzada, com a mesura de protecció i garantia de l’accés als drets bàsics de totes les persones, van ser descartades rotundament per l’actual govern espanyol.

Durant aquest temps, des del nostre Servei d’Atenció i Denúncia, hem seguim detectant múltiples casos de racisme que vulneren drets tan bàsics com el dret a la salut, el dret a l’habitatge, el dret a l’empadronament, el dret a un tracte policial just i sense violència, el dret a tenir un treball digne, el dret a poder realitzar els tràmits d’estrangeria sense interminables esperes, el dret a professar l’espiritualitat que s’escull i finalment el dret a escollir el lloc que cadascú crea per realitzar el seu projecte vital.

I no obstant això, en aquesta “segona onada” de la pandèmia, veiem com s’inverteixen més recursos en reforçar el control fronterer i securitari, es reobren els CIE i sense les condicions necessàries per a garantir la salut dels interns, s’expulsa a persones, els temporers segueixen sense tenir un lloc en condicions on viure, es desnonen famílies migrades, els menors i joves migrants segueixen sent criminalitzats i sense opció a renovar o obtenir els seus permisos de residència, les treballadores de la llar i de la cura segueixen sense dret a l’atur o ajudes mentre treballen en condicions extenuants, i un llarg etcètera. En resum, el racisme i l’exclusió semblen agreujar-se.

Tot i l’extraordinària situació en què ens trobem, tot i les restriccions sanitàries, de mobilitat, de reunió i laborals, no oblidem que els drets de les persones s’han de col·locar sempre al centre de totes les mesures adoptades per frenar els rebrots, i que és deure de l’administració vetllar pel compliment efectiu de tots ells.

A dia d’avui, tots i totes sabem que s’estan produint canvis profunds a la nostra societat, mai tornarà a ser igual i tampoc voldríem que fos així. El racisme i la deshumanització segueixen negant a les persones migrants i racialitzades com a no blanques ser subjectes de dret i tenir poder polític per defensar-los. El dia d’avui lamentem veure una mostra més de les conseqüències del racisme institucional i les repetides vulneracions i negacions de drets més bàsics que han ocasionat la mort de vides humanes. L’incendi de la nau a Badalona no ha estat un simple accident, sinó el resultat de les polítiques racistes que ataquen la dignitat humana de la població migrada. Aquestes polítiques tenen responsables directes. Avui, denunciem un cop més la posició i actuació de l’alcalde de Badalona, ​​Xavier Garcia Albiol, que no només promou la criminalització de les persones migrades, sinó que es mostra com a defensor extrem del racisme institucional.

És per això, que no deixarem de treballar i lluitar amb altres col·lectius perquè els drets deixin de ser un privilegi només a l’abast d’una part de la població.

CAST

Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, derechos que frente a la realidad institucional del racismo son constantemente vulnerados. El estado de alarma provocó que dichas vulneraciones de derechos se dispararan de manera exponencial, especialmente hacia aquellas personas históricamente oprimidas y discriminadas como son las personas migrantes y racializadas no blancas. Recordemos toda la violencia dirigida a personas asiáticas y asiáticodescendientes, la intensificación del antigitanismo, la discriminación e instrumentalización de las personas que se dedican al sector de los cuidados y de lxs trabajadores temporeros, el aumento de la impunidad de la violencia policial, la paralización de los trámites de extranjería, etc.

Por otro lado, las reivindicaciones de colectivos antirracistas para la regularización de las aproximadamente 600.000 personas que viven en el estado español en una situación administrativa irregularizada, como medida de protección y garantía del acceso a los derechos básicos de todas las personas, fueron descartadas rotundamente por el actual gobierno español.

Durante este tiempo, desde nuestro Servicio de Atención y Denuncia, hemos seguimos detectando múltiples casos de racismo que vulneran derechos tan básicos como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al empadronamiento, el derecho a un trato policial justo y sin violencia, el derecho a tener un trabajo digno, el derecho a poder realizar los trámites de extranjería sin interminables esperas, el derecho a profesar la espiritualidad que se escoge y finalmente el derecho a escoger el lugar que cada unx crea para realizar su proyecto vital.

Y sin embargo, en esta “segunda ola” de la pandemia, vemos cómo se invierten más recursos en reforzar el control fronterizo y securitario, se reabren los CIE y sin las condiciones necesarias para garantizar la salud de los internos, se expulsa a personas, los temporeros siguen sin tener un lugar en condiciones donde vivir, se desahucian familias migradas, los menores y jóvenes migrantes siguen siendo criminalizados y sin opción a renovar o obtener sus permisos de residencia, las trabajadoras del hogar y del cuidado siguen sin derecho al paro o a ayudas mientras trabajan en condiciones extenuantes, y un largo etcétera. En resumen, el racismo y la exclusión parecen agravarse.

Pese a la extraordinaria situación en la que nos encontramos, pese a las restricciones sanitarias, de movilidad, de reunión y laborales, no olvidemos que los derechos de las personas deben colocarse siempre en el centro de todas las medidas adoptadas para frenar los rebrotes, y que es deber de la administración velar por el cumplimiento efectivo de todos ellos.

A día de hoy, todxs sabemos que se están produciendo cambios profundos en nuestra sociedad, nunca volverá a ser igual y tampoco desearíamos que fuese así. El racismo y la deshumanización siguen negando a las personas migrantes y racializadas no blancas ser sujetos de derecho y tener el poder político para defenderlos. El día de hoy lamentamos ver una muestra más de las consecuencias del racismo institucional y las repetidas vulneraciones y negaciones de derechos más básicos que han ocasionado la muerte de vidas humanas. El incendio de la nave en Badalona no ha sido un simple accidente, sino el resultado de las políticas racistas que atacan a la dignidad humana de la población migrada. Dichas políticas tienen responsables directos. Hoy, denunciamos una vez más la posición y actuación del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que no solo promueve la criminalización de las personas migradas, sino que se muestra como defensor extremo del racismo institucional.

Es por esto, que no dejaremos de trabajar y luchar con otros colectivos para que los derechos dejen de ser un privilegio solo al alcance de una parte de la población.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

CartelEventoCrowdSOS
Entradas_MEDIDASWEB
photo_2024-04-24_13-32-18