Curs gratuït: Com funciona el racisme?

INFORMACIÓ GENERAL

Itinerari A: Context, impacte i polítiques | 17, 24 i 31 d’octubre de 2023
Itinerari B: Context, impacte i perspectiva jurídica | 7, 14, 21 de novembre 2023

Lloc: LaFede.Cat | C/Tàpies, 1-3, Barcelona

Inscripcions aquí: https://forms.gle/DfyGgTp9HnL3u1cA7

Continguts
Dia 17/10 | SESSIÓ 1: Introducció al concepte de racisme.

 • Tarea previa a la sesión presencial a realizar en casa:
  Lectura y tarea de reflexión personal a partir de la lectura.

Sessió presencial de 5 hores en què es farà una aproximació al concepte de racisme des d’una perspectiva històrica i com una vulneració de drets. Es treballaran les diferents dimensions del concepte de “racisme”, passant per alguns imaginaris discriminatoris. Tot això complementat amb exercicis de reflexió en comú amb l’objectiu d’aterrar els conceptes treballats amb exemples actuals.

Dia 24/10 | SESSIÓ 2: L’impacte del racisme avui en dia.

 • Tasca prèvia a la sessió a realitzar a casa:
  Visionat de pel·lícula i resolució de qüestionari.

Sessió presencial de 5 hores. A partir de la posada en comú de les reflexions que suscita el visionat de la pel·lícula, es farà una aproximació als imaginaris discriminatoris racistes que perduren avui en dia i a l’impacte social que generen, aterrat amb exemples d’actualitat. S’entrarà a analitzar el paper dels marcs mentals i les narratives discriminatòries en la reproducció del racisme, i es farà una aproximació a la idea de narratives transformadores. A més a més, es farà una introducció als delictes d’odi i al discurs d’odi i les fake news.

Dia 31/10 | SESSIÓ 3: Racisme institucional. Cap a unes polítiques públiques antiracistes.

 • Tasca prèvia a la sessió a realitzar a casa:
  Visionat de dos documentals i resolució de qüestionaris.

Sessió presencial de 5 hores. A partir dels materials treballats prèviament a la sessió es treballaran en profunditat alguns exemples de polítiques públiques que reprodueixen i perpetuen dinàmiques racistes a partir del concepte de seguretat, així com contra col·lectius específics. A més a més, es repassaran exemples de polítiques públiques encaminades a l’erradicació del racisme. Finalment, es farà una introducció a la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació, amb l’objectiu de conèixer l’objecte i àmbits d’aplicació de la llei, i les mesures que estableix per a la garantia del dret a la igualtat de tracte i no discriminació.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI B:
Context, impacte i perspectiva jurídica | 7, 14, 21 de novembre de 2023
C
urs d’introducció a l’antiracisme des d’una perspectiva sociojurídica. Curs gratuït de 30 hores, finançat amb fons del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern d’Espanya i cofinançat per la Unió Europea. Per poder assistir al curs cal inscriure’s prèviament omplint el següent formulari: https://forms.gle/DfyGgTp9HnL3u1cA7

Format híbrid combinant hores d’autoaprenentatge amb sessions presencials. Obtenció de certificat d’aprovació del curs. Per a això, es farà un seguiment dels treballs a realitzar prèviament a les sessions presencials. El curs està organitzat en 3 mòduls que s’impartiran en 3 setmanes. Cada mòdul de prop de 10 hores, consta d’una sessió presencial de 5 hores i d’una tasca pràctica a realitzar a casa, prèvia a la sessió presencial.

Continguts

Dia 07/11: SESSIÓ 1: Introducció al concepte de racisme.

 • Tasca prèvia a la sessió presencial a realitzar a casa:
  Lectura i tasca de reflexió personal a partir de la lectura.

Sessió presencial de 5h en la qual es farà una aproximació al concepte de racisme des d’una perspectiva històrica i com una vulneració de drets. Es treballaran les diferents dimensions del concepte de “racisme”, passant per alguns imaginaris discriminatoris. Tot això complementat amb exercicis de reflexió en comú amb l’objectiu d’aterrar els conceptes treballats amb exemples actuals.

Dia 14/11: SESSIÓ 2: L’impacte del racisme avui en dia.

 • Tasca prèvia a la sessió a realitzar a casa:
  Visionat de pel·lícula i resolució de qüestionari.

Sessió presencial de 5 hores. A partir de la posada en comú de les reflexions que suscita el visionat de la pel·lícula, es farà una aproximació als imaginaris discriminatoris racistes que perduren avui en dia i a l’impacte social que generen, aterrat amb exemples d’actualitat. S’entrarà a analitzar el paper dels marcs mentals i les narratives discriminatories en la reproducció del racisme, i es farà una aproximació a la idea de narratives transformadores. A més a més, es farà una introducció als delictes d’odi i al discurs d’odi i les fake news.

Dia 21/11: SESSIÓ 3: Eines jurídiques per abordar el racisme.

 • Tasca prèvia a la sessió per realitzar a casa:
  Lectura de materials per a la resolució de casos pràctics (contingut jurídic).
  Realització d’exercicis pràctics a partir de casos reals.Sessió presencial de 5 hores. L’objectiu d’aquesta sessió és adquirir una comprensió del marc legal sancionador vigent de les conductes discriminatories racistes, en els àmbits penal i administratiu. Per a això, es resoldran els exercicis pràctics realitzats prèviament per a la sessió, responent dubtes entorn de les eines jurídiques per a l’abordatge del racisme en el territori de Catalunya. S’inclou una introducció a la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no discriminació, amb l’objectiu de conèixer l’objecte i àmbits d’aplicació de la llei, i les mesures que estableix per a la garantia del dret a la igualtat de tracte i no discriminació.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

CartelEventoCrowdSOS
Entradas_MEDIDASWEB
photo_2024-04-24_13-32-18