El 12 d’octubre rebutgem celebrar racisme i genocidis

Avui se celebra el 12 d’octubre, festa nacional espanyola, històricament instaurada sota un règim feixista i que té com a finalitat exaltar una suposada identitat espanyola, que recordem, va ser construïda per sobre i a costa de la destrucció de les identitats de milers de pobles d’Abya Yala. Se celebra l’inici del genocidi, etnocidi i epistemicidi de pràcticament tot el Sud global i el coneixem sota el títol més amable de «Dia de la Hispanitat».
Recordem que aquesta data va suposar l’origen de la construcció de les estructures colonials i racistes que van servir per legitimar i justificar l’espoli, la violència i la destrucció de tota la riquesa i sabers de vastos territoris. Volem recalcar que aquestes estructures i vincles colonials segueixen molt vigents en l’actualitat a través de les relacions de dependència, dominació i explotació que exerceixen països del Nord sobre el Sud global:

  • Multinacionals extractivistes que s’instal·len al Sud lapidant totes les seves riqueses en benefici de les regions del Nord, així com el control «indirecte» de les antigues colònies en funció dels interessos dels poders hegemònics occidentals.
  • Persones precaritzades provinents de les zones colonitzades que han de migrar a països enriquits, com Espanya, per a exercir tasques d’escàs prestigi social en condicions d’explotació, en gran part degut a la Llei d’Estrangeria que jerarquitza racialment el treball: dones treballadores de la llar i de la cura, treballadores i treballadors de camp, de les indústries càrnies, etc.
  • Construcció d’un relat únic amb l’objectiu d’esborrar la història del que realment va suposar la colonització i la perpetuació d’un eurocentrisme fictici que inferioritza els sabers i cosmovisions dels pobles subalternitzats.

 
Per tot això, condemnem la deliberada falta de voluntat de revisió i restitució per part de les institucions que, any rere any, perpetuen aquesta concepció colonial i racista de la història permetent la celebració del 12 d’octubre. Així mateix, mostrem la nostra preocupació per la presència de grups feixistes i la impunitat amb què se’ls permet estendre el seu discurs d’odi. Exigim urgentment a les institucions que no tolerin aquests actes en cap lloc de Catalunya.
Des SOS Racisme Catalunya, com a entitat antiracista i de defensa dels drets humans, avui reflexionem i fem autocrítica com a part d’aquesta societat i prenem consciència que aquestes lògiques colonials segueixen encara molt presents.  La nostra memòria col·lectiva no pot obviar que la riquesa de l’estat espanyol – i també de Catalunya-  s’ha construït sobre aquest passat colonial i esclavista. Ens sumem a celebrar i a resignificar aquest dia com el Dia de la Resistència Indígena, tal com demanen les diverses col·lectives de persones migrants i racialitzades com a no blanques.
 
#12OResACelebrar #12OMoltAReparar


 


[CASTELLANO]
 
 
Hoy se celebra el 12 de octubre, fiesta nacional española, históricamente instaurada bajo un régimen fascista y que tiene como finalidad exaltar una supuesta identidad española, que recordemos, fue construida por encima y a costa de la destrucción de las identidades de miles de pueblos de Abya Yala. Se celebra el inicio del genocidio, etnocidio y epistemicidio de prácticamente todo el Sur global y lo conocemos bajo el título más amable de el «Día de la Hispanidad».
Recordemos que esta fecha supuso el origen de la construcción de las estructuras coloniales racistas que sirvieron para legitimar y justificar el expolio, la violencia y la destrucción de toda la riqueza y saberes de vastos territorios. Y queremos recalcar que estas estructuras y vínculos coloniales siguen muy vigentes en la actualidad a través de las relaciones de dependencia, dominación y explotación que se ejercen desde países del Norte sobre el Sur global:
 

  • Multinacionales extractivistas que se instalan en el sur lapidando todas sus riquezas en beneficio de las regiones del norte, así como el control “indirecto” de las antiguas colonias en función de los intereses de los poderes hegemónicos occidentales.
  • Personas precarizadas de las zonas colonizadas que tienen que migrar a países enriquecidos, como España, para ejercer labores con escaso prestigio social y en condiciones de explotación, en gran parte debido a una Ley de Extranjería que jerarquiza racialmente el trabajo: mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado, trabajadoras y trabajadores del campo, de las industrias cárnicas, etc.
  • Construcción de un relato único con el objetivo de borrar la historia de lo que realmente supuso la colonización y la perpetuación de un eurocentrismo fictíceo que inferioriza los saberes y cosmovisiones de los pueblos subalternizados.

 
Por todo ello, condenamos la deliberada falta de voluntad de revisión y restitución por parte de las instituciones que, año tras año, perpetúan esta concepción colonial y racista de la historia permitiendo la celebración del 12 de octubre. Así mismo, mostramos nuestra preocupación por la presencia de grupos fascistas y la impunidad con la que se les permite estender su discurso de odio. Exigimos urgentemente a las instituciones que no toleren estos actos en ningún lugar de Cataluña.
Desde SOS Racisme Catalunya, como entidad antirracista y en defensa de los derechos humanos, hoy reflexionamos y hacemos autocrítica como parte de esta sociedad y tomamos consciencia de que estas lógicas coloniales siguen aún presentes. Nuestra memoria colectiva no puede obviar que la riqueza del estado español -y también de Cataluña- se ha construido sobre este pasado colonial y esclavista. Nos sumamos a celebrar y a resignificar este día como el Día de la Resitencia Indígena, tal y como demandan las diversas colectivas de personas migrantes y racializadas como no blancas.
 
#12ONadaQueCelebrar #12OMuchoQueReparar

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SensiSOSWEb1 (1)
photo_6026273325052969604_y
BannerWebRecopNoticias