Terrassa sense racisme. Propostes per avançar en aquest camí

SOS Racisme vam iniciar el març de 2018 una col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa que recull la voluntat d’ambdues parts de treballar plegades en la garantia dels Drets Humans a la ciutat, vetllant per la igualtat i l’erradicació del racisme.

Podem parlar de tres actuacions principals que hem dut a terme sota aquest paraigua:

  • Desenvolupar a Terrassa el Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme (en endavant, SAiD) de SOS Racisme Catalunya.

  • Col·laborar en la formació del personal tècnic municipal de l’Ajuntament de Terrassa per a la prevenció de discriminacions racistes.

  • Realitzar un estudi proposicional: Terrassa sense racisme. Propostes per avançar en aquest camí.

L’objectiu d‘aquest estudi és elaborar un full de ruta que permeti avançar en la prevenció del racisme i la no discriminació a la ciutat. Recull propostes i mesures que pretenen donar eines a l’Ajuntament per:

  • Evitar situacions de racisme en l’actuació municipal.

  • Garantir la igualtat de tracte i la no discriminació en totes les intervencions de l’Ajuntament.

  • Incorporar la prevenció i l’erradicació del racisme i la discriminació com a una prioritat en tots els àmbits de la ciutat.

  • Treballar, formar i donar eines al personal tècnic de l’Ajuntament perquè puguin ser garants de la igualtat de tracte i la no discriminació en la seva pràctica professional.

 
Terrassa estudi 2018
Podeu consultar i descarregar l’estudi proposicional en dos formats:
Estudi proposicional: Terrassa sense racisme. Propostes per avançar en aquest camí. (PDF)
Dossier de premsa. Terrassa sense racisme (PDF)

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa