EXIGIM LA REVOCACIÓ DE LES ORDRES D’EXPULSIÓ I L’ATURADA DE TRASLLATS SENSE CONDICIONS.

Davant la informació donada per la Confederación Española de Policia del trasllat des de Almeria a Barcelona de 120 persones argelines provinents del CIE, SOS Racisme denunciem:

  • Aquests trasllats són una pràctica habitual des de fa anys per part dels diferents governs estatals que posa en evidència el fracàs de les política d’estrangeria i la seva manca d’ètica. En el millor dels casos es fan amb una coordinació amb les administracions pertinents per donar els primers dies un suport social escàs i ineficient; i en altres com aquest cas simplement es deixa a les persones a la ciutat sense cap tipus d’ajut.
  • Aquestes practiques es sumen a la política de creació de centres de internament i d’ expulsions com resposta al fracàs de la mateixa política de estrangeria, en definitiva una mostra més de racisme institucional. Precisament si no fos per la injustícia que comporta, serien l’exponent del major absurd. Dictar ordres d’expulsió que no es poden executar aboca aquestes persones a l’exclusió social i marginalitat doncs com molt be es sap no podran regularitzar la seva situació.

Per tos aquests motius, des de SOS Racisme demanem:

  • L’aturada d’ aquests tipus de pràctiques. Unes practiques casi mai reconegudes oficialment i que acostumen a fer-se a l’estiu quan les ONG estan sota mínims i l’opinió pública discreta per les vacances.
  • Una resposta i explicacionsper part de Subdelegació de Govern i del Ministerio de Interior davant la denúncia realitzada pel sindicat policial. Així com una resposta per part de la Generalitat per aturar aquest tipus d’actuacions a Catalunya.
  • La revocació de les ordres d’expulsió per aquelles persones que no podran ser expulsadestal com ja ha recomanat fa temps el Defensor del Pueblo.
  • Un canvi en la política d’estrangeria que aposti pel respecte i la dignitat de les persones immigrades.

Barcelona, 26 d’agost del 2009
SOS Racisme-Catalunya

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

OfertaLaboralAdministracio
photo_2024-04-15_09-32-08
PresentacióInforme2023