Formació antiracista de gènere amb Iki Yos Piña

(de)formació antiracista, aproximació crítica a la comprensió i qüestionament

de la matriu cis-hetero colonial sexogènere

A SOS Racisme Catalunya hem començat un procés d’actualització ii millora del nostre l Pla d’Igualtat. La formació sobre gènere és un dels elements fonamentals i per endinsar-nos en aquest procés els passats 13 i 27 vam comptar amb la formació de    orientada a per a totes les voluntàries, sòcies, equip tècnic i activistes de SOS Racisme:

Aquest cicle de (de)formació habilita un espai de discussió, diàleg i cerca donar als

participants eines i conceptes relacionats a sexualitat(és), dissidències sexuals

i de gènere, antiracisme des de mirades i perspectives d’interseccionalitat crítica.

Proporciona un espai per a la construcció de discursos anti blanquitut i d’anàlisis a la

genealogia de la matriu colonial de gènere a través d’una proposta de co-aprenentatge

des de pedagogies i epistemologies trans, construïts des d’un coneixement situat

des de cossos trans, dissidents sexuals i de gènere, cossos no conformes de gènere,

migrants en tensió/relació amb el territori espanyol.

Un procés de-formatiu que consta de dos mòduls teoricopràctics i que proporcionarà als participants:

1. Eines teóriques, conceptuals i analítiques que desarticulin la matriu colonial

de gènere construïda per occident; construint altres significacions de cos,

sexe-gènere, raça, expressió de gènere, fugitividad de gènere.

2. Eines per a la comunicació per tal d’ evitar construir discursos xenòfobs, racistes, cis-centrats, genitalocèntrics ni transfòbics.

Molt agraïdxs a     per aquesta excel·lent formació.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa