LA DIRECTIVA DE LA VERGONYA INCINERA ELS DRETS HUMANS

La Directiva sobre la detenció i expulsió de persones estrangeres que es porta a votació al Parlament Europeu durant aquests dies agreuja i legitima la vulneració de Drets Humans que es duu a terme als Centres d’Internament de persones estrangeres de tot l’Estat Europeu.
Els principals articles de la Declaració Internacional dels Drets Humans vulnerats són:
Article 1 Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.
Art. 2 Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d’opinió pública o d’altra mena, d’origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe. Hom no farà tampoc cap distinció fonamentada en l’estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui jurídicament la persona, tant si es tracta d’un país o territori independent, com si està sota la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol limitació de sobirania.
Article 3 Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona.
Article 5 Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
Article 6Tothom i en tot lloc té dret al reconeixement de la pròpia personalitat jurídica.
Article 7Tothom és igual davant la llei i té dret d’obtenir-ne la mateixa protecció contra qualsevol discriminació que violi la present declaració contra tota provocació a una tal discriminació.
Article 8Tota persona té dret a un recurs efectiu prop de les competents jurisdiccions nacionals, contra aquells actes que violin els drets fonamentals reconeguts per la constitució o la llei.
Article 9Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament.
Article 131. Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l’interior d’un estat. 2. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.
Article 141. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se’n en d’altres països. 2. Aquest dret no podrà ésser invocat en cas de persecució basada realment en un crim de dret comú, o actes contraris als principis i fins de les Nacions Unides.
Article 28Tota persona té dret a que regni en el medi social i internacional un ordre que permeti d’assolir amb plena eficàcia els drets i les llibertats enunciats en aquesta declaració.
Article 30Cap disposició d’aquesta declaració no pot ésser interpretada en el sentit que un estat, un grup o un individu tinguin dret a lliurar-se a una activitat o a cometre un acte encaminat a la destrucció dels drets i les llibertats que s’hi denuncien.
Amb una iniciativa d’aquest tipus, els Governs de l’Estat Europeu dinamiten els Drets Humans, reduint a cendres una declaració internacional que hauria de ser el marc rector de qualsevol política en una societat democràtica.
Davant d’això, SOS Racisme – Catalunya denuncia:

 • Els centres d’internament (CIES) són una vergonya en un estat democràtic i de dret perquè priven de llibertat a persones que no han comés cap delicte, tan sols han emigrat sense documentació.
 • A l’interior dels CIES es vulneren sistemàticament els drets dels interns sotmesos a un règim arbitrari, molt més dur que el penitenciari, i amb unes condicions de salubritat incompatibles amb la dignitat humana.
 • La directiva europea de retorn, la Directiva de la Vergonya, representa un flagrant retrocés dels Drets Humans en una Europa que s’erigeix com defensora i representant de les llibertats i drets.
  – Augmenta l’internament fins a 18 mesos.
  – Preveu l’internament de menors d’edat.
  – Relaxa encara més la tutela judicial i per tant la indefensió de les persones.
 • El Govern espanyol defensa la Directiva amb el cinisme que representa un avenç perquè s’unifiquen criteris entre tots els països millorant la situació d’alguns que actualment no compleixen ni tan sols uns mínims en l’internament de les persones immigrades. Els Drets Humans no es defensen apostant pels mínims sinó universalitzant-los plenament. Cap consens pot significar un retrocés en matèria de Drets Humans.
 • El Govern espanyol s’ha posat al capdavant d’aquesta directiva i preveu pel seu compte augmentar l’internament com a mínim més de 60 dies allargant l’actual període de 40 dies.

Per tot això SOS Racisme reclama un cop més:
No a la directiva europea de la vergonya!
NO als CIES!
Cap persona és il•legal
Per una política migratòria respectuosa amb els Drets Humans.
SOS RACISME – CATALUNYA
Maig 2008
 
Acte contra la Directiva de la Vergonya
Acte contra la Directiva de la Vergonya
Fotografíes de l’acte en protesta de la Directiva de la Vergonya davant del Centre d’Internament per persones estrangeres de Zona Franca. 20 de maig del 2008, Barcelona.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

OfertaLaboralAdministracio
photo_2024-04-15_09-32-08
PresentacióInforme2023