No a la llei d'estrangeria. Per la igualtat de drets

Els ciutadans i ciutadanes sotasignants manifestem:
Que rebutgem les polítiques migratòries i les lleis que regulen la situació de les persones immigrades al nostre país que estan fonamentades sota plantejaments racistes i excloents, ja que no fan altra cosa que perpetuar l’existència de dos tipus de ciutadans, un dels quals tenen tots els deures però no gaudeixen dels mateixos drets que la resta.
Que la incorporació de nous ciutadans i ciutadanes a l’Estat representa una oportunitat per aprofundir en els valors democràtics i enriquir la societat que entre tots estem construint.
Que el nostre compromís és la defensa de la dignitat i la integritat dels nouvinguts de forma activa, i el nostre objectiu l’assoliment de la igualtat dels drets i oportunitats per a totes les persones que convivim a l’Estat.
Per tot això:

  • Denunciem el racisme institucional, que suposa l’existència d’una Llei d’estrangeria que discrimina les persones segons el seu origen.
  • Denunciem les declaracions alarmistes, les omissions davant fets racistes, en definitiva, la imatge perversa i perillosa de la immigració que el Govern del PP està utilitzant per tal de justificar una retallada en els drets dels ciutadans que convivim a l’Estat espanyol.
  • Alertem que l’assumpció de postulats excloents i discriminadors per part dels partits polítics, alimentarà el racisme social, i alhora afavorirà l’aparició de partits polítics racistes i d’extrema dreta, tal com estem observant a diferents punts de la geografia espanyola i catalana.
  • Denunciem el consens polític que la majoria dels partits subscriuen per legitimar les mesures de discriminació legal i, per tant, de racisme institucional.
  • Reclamem un compromís polític i ciutadà per la igualtat de drets de tots i totes com a condició indispensable per tal de construir una societat més democràtica on puguin participar tots els ciutadans que la composem.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa