Oferta laboral per a 3 investigacions socials en l’àmbit de les migracions

Anàlisi conjuntural i de bones pràctiques en relació a la situació de les persones migrants a Catalunya vers l’accés a la sanitat, a l’habitatge i la certificació de competències i món laboral.

Projecte.

DISCoRSI Migrants: Interregional Dialogue on Services in the field of migrant Integration services in the areas of Housing, Health and Job/Competencies certification in Piedmont, Auvergne-RhôneAlpes and Catalonia Regions – Project 275 – CUP H19D17000780005

Institucions.

A Catalunya: Lafede.cat i SOS Racisme Catalunya.

El projecte és de caràcter regional europeu. El lidera el COP -el Consorci d’ONG de Piemont Itàlia- i la resta de socis són RESACOOP (regió francesa de Auvergne-Rhône-Alpes), i Lafede.cat i SOS Racisme Catalunya.

El projecte està finançat per la Unió Europea i el Ministeri de l’Interior Italià.

 

Descripció.

La persona o consultoria participarà en un projecte d’àmbit europeu fent una cerca d’àmbit català en una de les 3 àrees: sanitat, habitatge i certificació de competències i accés al món laboral. Una cerca que que paral·lelament s’estarà realitzant a França i Itàlia amb els mateixos requisits i objectius.

Interessats i interessades.

Desprès de llegir els detalls inclosos en els Termes de Referència i Call adjuntats al final d’aquesta pàgina per a cadascuna de les investigacions, enviar currículum i proposta d’investigació a: organitzacio@sosracisme.org

Les propostes rebudes, rebran un missatge d’acusament de recepció. En el cas que en el termini d’una setmana no es rebi cap altra comunicació, es donarà per entès que la proposta no ha estat seleccionada.

Organització: Lafede.cat i SOS Racisme Lafedecat i SOS Racisme
Funcions:

Per a cada àmbit hi haurà un investigador/a o consultoria que haurà de realitzar les següents tasques:

 • Anàlisi contextual: marc legislatiu, polítiques públiques, serveis públics i privats, etc. Es tracta d’una anàlisi documental a través de fonts secundàries. (juny – setembre 2017)

 • Mapeig de bones pràctiques: identificar bones pràctiques en aquesta àrea i aportar una breu anàlisi de cadascuna. (juny – setembre 2017)

 • Reunions metodològiques: participar de les reunions i trobada d’intercanvi que es desenvolupin, tant a nivell català com amb la resta de socis europeus. (juny – desembre 2017; rebuda dels investigadors italians setembre 2017)

 • Anàlisi en profunditat de les bones pràctiques, utilitzant fonts primàries: observació directa, entrevista o focus grup. (setembre – octubre 2017)

 • Anàlisi del paper, real i potencial, que juguen les associacions i/o col·lectius de persones migrants en relació a la temàtica (juny – octubre 2017)

 • Redacció de la memòria d’investigació (entrega novembre 2017)

 • Presentació de la investigació (desembre 2017 a Torí)

Requisits:

 • Formació. És imprescindible Llicenciatura o Màster en algun d’aquests camps: sociologia, antropologia, ciències polítiques, dret internacional i/o migracions.

 • Experiència de treball en realització d’estudis i/o investigacions en l’àmbit social i/o en les àrees temàtiques descrites. També es valoraran les publicacions relacionades amb les temàtiques de treball.

 • Coneixements. Idiomes: Es requereix nivell intermig d’anglès (bona capacitat de comunicació oral per possibilitar els intercanvis regionals), i domini del català i castellà parlat i escrit.

Es valorarà:

 • Es valorarà Màster en algun dels camps anomenats, Doctorat, Cursos d’especialització i/o períodes d’estudi a França o Itàlia en algunes de les àrees temàtiques.
Condicions de la plaça:

Condicions i retribució.

Es signarà un conveni entre la persona/consultoria, SOS Racisme, Lafede.cat i COP.

COP serà l’encarregat de realitzar els pagaments d’inici (juny), mig termini (setembre) i finalització (desembre) del servei.

La retribució total per a cadascuna de les 3 recerques serà de 4500€ bruts.

Més informació:
Documents Adjunts:

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa