Posicionament de SOS Racisme davant la valoració presentada ahir pel Departament d’Educació sobre l’any de funcionament dels Espais de Benvinguda Educativa (EBE) per l’alumnat estranger

De nou des de SOS Racisme denunciem que els EBES són una acció política discriminatòria que fomenta la desigualtat, la discriminació i l’estigmatització del col•lectiu immigrant.
Els EBES trenquen amb els criteris i mesures d’altres línies polítiques endegades per la Generalitat per avançar en termes de ciutadania, integració i educació. Són incoherents amb la tasca de les aules d’acollida, el mecanisme que des de fa sis anys funciona per tal d’acollir a l’alumnat estranger. Alhora que també són incoherents amb la línia i l’esperit de la Llei d’Acollida, el Pla de Ciutadania i immigració i el Pacte per a la Immigració.
Els EBES ignoren les recomanacions que des de l’Eurocàmara es recollien en un Informe presentat al mes d’abril on clarament es recomana als Estat membres no crear aules específiques per a l’alumnat immigrat.
És per això que des de SOS Racisme tornem a denunciar que:

  • No es pot treballar per la integració des de la segregació, aquestes mesures estigmatitzen l’alumnat estranger i les seves famílies i per tant, fomenten el racisme social.
  • Cal millorar la garantia de l’accés a l’educació per a tot l’alumnat. Per tant, cal augmentar els recursos humans i econòmics de les escoles per millorar el servei de les aules d’acollida; retallar els períodes en que els i les alumnes encara no tenen el centre escolar assignat; reforçar l’escola pública i acabar amb els privilegis de la concertada; i revisar els mecanismes de repartició de l’alumnat amb necessitats específiques, sempre garantint la igualtat de drets.
  • Cal evitar la creació de circuits i serveis específics per a la població immigrada i potenciar l’accés normalitzat als serveis ja existents. Per tant, reforçar i treballar a partir dels serveis d’acollida dels municipis, per donar respostes a aquelles qüestions que van més enllà de l’educació formal dels alumnes i que també inclouen a les seves famílies.

Des de SOS Racisme veiem amb preocupació que s’hagi realitzat una valoració, de caire més quantitatiu que qualitatiu, i que no es puguin comparar amb una valoració de quins són els resultats del funcionament de les aules d’acollida en aquests anys. Si no establim aquesta comparativa l’anàlisi és poc rigorós. Estem parlant de l’escola, els centres des d’on s’ha de treballar en la formació dels alumnes per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i la mobilitat social per tots els nens i nenes. Per tant cal centralitzar els recursos en reforçar l’escola pública i posar mesures per aturar el fracàs escolar.
L’anunci de la Conselleria de relentir l’extensió dels EBES degut a la disminució d’arribades d’alumnat estranger, posa de manifest que aquesta va ser una iniciativa que no només no treballava amb els agents professionals i socials implicats, sinó que va ser resultat de no afrontar el problema real de la manca de recursos dels centres escolars necessaris per garantir una educació de qualitat, per tothom, independentment de les seves necessitats específiques. Que es va fer en un context amb unes preocupants dades sobre fracàs escolar i amb unes dures negociacions sobre la LEC. Una política oportunista que eludeix el problema real i que posa en el centre de les mirades l’alumnat estranger, culpabilitzant-lo de manera irresponsable d’unes mancances estructurals. Una política que aposta per la divisió entre la població immigrada i ’autòctona.
Per tot plegat, des de SOS Racisme de nou demanem:

  • La retirada dels EBES
  • Un anàlisi real i transparent per part del Govern d’aquesta iniciativa
  • I un posicionament públic del Síndic de Greuges en la matèria

És molt greu i una irresponsabilitat política experimentar en l’àmbit educatiu i ho és especialment quan es posa en joc la convivència, instrumentalitzant la desigualtat de drets i els prejudicis que pateixen la població immigrada i els seus fills i filles. Un Govern que s’autroplocama progressista i capdavanter en la cohesió social no pot impulsar polítiques com els EBES.
Barcelona, 22de juliol del 2009
SOS Racisme-Catalunya

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

CartelEventoCrowdSOS
Entradas_MEDIDASWEB
photo_2024-04-24_13-32-18