Preguntes i respostes – Racisme i Habitatge

Des de SOS Racisme i en col·laboració amb el Sindicat de Llogaters de Catalunya, llancem un FAQ (preguntes freqüents) intercatiu sobre racisme a l’ámbit de l’habitatge. En aquesta guia ens hem centrat en dos grans eixos:
1. Vulneració del dret al accés a l’ habitatge per motius racistes.
2. Vulneració del dret a gaudir de l’habitatge per motius racistes.
Sobre cada eix, aprofundim sobre les lleis que amparen la protecció d’aquests drets, com denunciar la seva vulneració, a on fer-ho, entre d’altres aspectes fonamentals en els casos de racisme en l’habitatge.
Així, aquest FAQ s’ha elaborat amb l’objectiu de servir com a eina per a col·lectives, entitats, associacions i persones particulars.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

BannerWebRecopNoticias
SegondaRondaCrowd
Entrevista rtve plau cafe idees