Visió i objectius

Treballem per una societat antiracista i una ciutadania mobilitzada contra les discriminacions i per la igualtat de drets.

Què volem?

Una societat en què el racisme no hi tingui cabuda, en la que totes les persones visquin en igualtat real de drets i oportunitats, sense ser discriminades racialment, per raó de color de pell, origen nacional o ètnic, cultura o religió. Per això, cal abans una ciutadania mobilitzada, que no deixi cap discriminació sense resposta i que vetlli pels drets de totes.

Què defensem?

Tothom ha de ser responsable i actiu en la lluita antiracista.

El racisme és estructural i és un atac als drets humans, a la justícia i a la dignitat. És incompatible amb un Estat democràtic i afecta la cohesió.

La universalització de la ciutadania deslligada de la nacionalitat és fonamental per a una democràcia real

 El reconeixement de l’altre com a persona, com a igual en drets i oportunitats, és imprescindible per desenvolupar una veritable justícia social.

Els drets no es negocien: o es respecten o es vulneren

Els estats tenen l’obligació de respectar, protegir i garantir els drets. La denegació de drets per raó de jerarquització racial, d’origen, religió o cultura és racisme. A més, reivindiquem el dret humà a migrar on es vulgui i pel motiu que sigui.

La globalitat i transversalitat de la lluita contra el racisme demana canvis estructurals i profunds

Acompanyats de pedagogia social i de polítiques reals que tinguin un horitzó comú: la convivència, i la desarticulació de la ideologia racista.

Contra el racisme institucional

L’enfocament que predomina de la immigració s’orienta des d’una perspectiva economista i policial i s’articula en base a un discurs obsessionat per la seguretat, on es considera les persones com a mera mà d’obra, obviant la seva condició de ciutadans i ciutadanes. Aquesta perspectiva alimenta i legitima el racisme institucional.

Entenem per racisme institucional la discriminació i la segregació, executades des de les institucions de l’Estat en base a tres eixos:

01

La construcció d’un apartheid jurídic que estableix dues categories de ciutadania.

02

El disseny de polítiques migratòries que vulneren els drets fonamentals de les persones.

03

El manteniment de fronteres que han estat creades amb l’única funció de filtrar, de discriminar, entre els considerats mereixedors del dret a la mobilitat i els no mereixedors, entre els privilegiats i els des-privilegiats.

04

La invisibilitat de tal injustícia a l’agenda política.

És de cabdal importància acabar amb el racisme d’Estat i denunciar el manteniment d’un sistema injust i excloent, que no desenvolupa polítiques reals d’integració i que es regeix per una llei d’estrangeria que genera ciutadanes de segona.

Contra el racisme social

01

El racisme es reprodueix dins la societat però mai es redueix a una discriminació o agressió individual. El racisme entre grups socials només és un símptoma del racisme institucional vigent. L’anomenat racisme social s’usa per a descriure la segregació racista que té lloc a l’esfera quotidiana.

02

El racisme d’Estat n’és la primera causa instigadora: si s’empara la vulneració de drets, el racisme social roman impune. No podem concebre’ls separats, perquè no són més que dues cares d’un mateix problema.

03

La manera més efectiva de combatre el racisme social consisteix, precisament, a enfrontar-se a la manca de l’Estat social i l’existència de desigualtats cada vegada més marcades. Cal seguir denunciant la pobresa i l’exclusió social, com a realitats estructurals, que mai no han tingut en la immigració la seva raó de ser.

Com ho fem?

Treballem per la transformació social a través de tres eixos bàsics:

La incidència política, l’atenció i denúncia i la sensibilització

Fem pressió institucional per impulsar polítiques públiques que busquin una justícia social real.

Canviem consciències

Despertem l’esperit crític i mobilitzem a la ciutadania en la lluita antiracista per la real igualtat de drets. Contra el racisme és indispensable el coneixement i la informació.

Defensem persones

Atenem les víctimes del racisme des d’una perspectiva de restitució dels drets vulnerats i les acompanyem en el seu procés d’empoderament i denúncia.

Fem incidència política

Pressionem les institucions perquè impulsin canvis legals i polítiques públiques més justes.

Com treballem?

Denunciem

Denunciem el racisme en totes les seves manifestacions i espais, amb l’objectiu d’eradicar-lo i fer-lo visible.

Atenem 

Atenem a les persones que han patit racisme i els donem suport social i legal per restituir els seus drets.

Sensibilitzem

Sensibilitzem la ciutadania i donem eines per lluitar contra el racisme a partir de campanyes, mobilitzacions, espais de debat i de formació.

Generem incidència política

Generem incidència política, per corregir situacions discriminatòries des de les administracions i òrgans de govern a tots els nivells.

Promovem 

Promovem mobilitzacions i accions de denúncia pública ciutadana.

Estudiem i analitzem

Estudiem i analitzem la realitat del racisme a la nostra societat, elaborant informes i dotant d’eines a la ciutadania i les administracions.

Impulsem

Impulsem xarxes de col·laboració entre la societat organitzada, per assolir objectius comuns.