Sí al Dret al Vot de totes les persones: la democràcia la construïm entre tots

Sos Racisme volem manifestar la nostra opinió davant les declaracions i opinions emeses per polítics de partits catalans arran de la proposició de llei de PSOE i IU-ICV pel reconeixement del dret al vot de les persones immigrades extracomunitàries
Cal recordar que a l’estat espanyol hi ha més d’1.300.000 persones d’origen extracomunitari acollides al Règim general sense dret al vot (sense incloure a les persones de persones en situació irregular que no tenen aquest ni altres drets reconeguts)
I fer efectiu aquest dret significaria

  • Universalitzar la democràcia, ampliant i universalitzant-la a tots els col·lectius sense cap tipus de discriminació
  • Actuar sota un principi de justícia social reconeixent a les persones immigrades que viuen, paguen impostos, treballen etc, el dret a poder participar políticament com la resta de ciutadans
  • Vincular el concepte de ciutadania a la residència i no a la nacionalitat ni a la identitat de cadascuna de les persones

És en aquest marc on els partits polítics han d’assumir que són un instrument al servei de la societat. D’ells s’espera que siguin el motor i els principals interessats en possibilitar iniciatives que millorin el nostre sistema democràtic
Per això lamentem profundament declaracions de líders polítics d’aquest país, que han explicat amb arguments clarament xenòfobs la no oportunitat de plantejar el debat que ens ocupa sobre el dret de vot de totes les persones. S’ha perdut la possibilitat de mostrar públicament espais de consens i de discussió constructiva sobre com fer efectiu aquest reconeixement. Per contra s’han mostrat posicionaments xenòfobs que només creen alarma social injustificada, promou situacions injustes i crea el caldo de cultiu de racisme social
Novament els arguments han anat en la línia de continuar diferenciant els ciutadans en funció del seu origen, però també de la seva condició social. Mentre els ciutadans provinents de la Unió Europea tenen reconegut el dret a vot, sense que lògicament hagin de demostrar elements que els identifiquin amb la identitat catalana, o que hagin de signar un contracte, etc., per als ciutadans que venen de països pobres si s’exigeix la necessitat de donar mostres d’un sentiment identitari. Pensem que la identitat és un tret abans de tot, individual, i que és força perillós que siguin els partits polítics qui acotin el que pot ser un element o no d’identitat, en aquest cas catalana. És, en qualsevol cas, el conjunt de tots els ciutadans els qui ho hem de definir, i millor que els processos electorals en quedin al marge.
Des de Sos Racisme entenem que el reconeixement dels drets d’aquestes persones immigrades no es pot condicionar a l’exigència de més deures que la resta de ciutadans. El marc de drets i deures ha de ser el mateix per tothom, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’autonomia
La demagògia i l’aprofitament del tema per a buscar els propis rèdits electorals ha fet que hi hagi partits com Convergència i Unió que han posat sobre la taula les pors, tòpics i prejudicis que envolten el fet migratori.
Des de Sos Racisme Catalunya i en el marc de la nostra campanya 1=1 que posa l’objectiu en trobar el consens polític per fer efectius els canvis legislatius el més aviat possible i promoure que això sigui una reivindicació col·lectiva, i no només dels immigrants sinó de tota la societat, hem estat reunits, abans de l’estiu, amb els diferents partits politics amb representació en el Parlament de Catalunya, així com amb la comissió d’immigració d’aquesta institució, i podem dir que, més enllà dels diferents posicionaments polítics, hi va haver un compromís explícit per fer pedagogia d’aquest tema i que no fos una arma electoral, sinó que es promogués un debat serè i el més ample possible amb tots els actors socials.
Per aquest motiu SOS Racisme exigim a tots els partits polítics responsabilitat i rigor a l’hora de tractar el tema i els recordem que apostar per la igualtat de drets i oportunitats per totes les persones que conformen la societat és la única garantia de futur per promoure una societat catalana cohesionada.
SOS Racisme Catalunya
Barcelona, agost 2006

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

PresentacióInforme2023
fotonoticiacat
Oferta Laboral - Web (2)