Per una lluita activa contra el racisme i la xenofòbia