#COMUNICAT: Demanem audiència al Consell d’Estat per fer-los arribar el rebuig als CIES+

#COMUNICAT: Demanem audiència al Consell d’Estat per fer-los arribar el rebuig als CIES