#ACTIVITAT: Presentació i debat “Qui és víctima de racisme?”+

#ACTIVITAT: Presentació i debat “Qui és víctima de racisme?”