Manifest en favor del reconeixement ple dels drets a les persones immigrades