“Words Are Stones”: les narratives del discurs polític racista

El concepte de “discurs polític racista” s’utilitza per referir-se a narratives discriminatòries, cada cop més instal·lades en la arena política de gairebé tots els països europeus.

I en gairebé tots els països europeus, les persones racialitzades son un dels principals objectius (si no el principal) d’aquestes narratives.

Això no és casual. Si bé sovint el discurs racista s’interpreta i s’explica com el resultat d'”accions” individuals, es tracta més aviat de l’expressió de mecanismes estructurals d’opressió, íntimament relacionats amb la història i les formes del racisme així com s’ha configurat a Europa durant els segles.

A l’estat espanyol, la consolidació de VOX en 2018 ha obert un nou escenari per la difusió del discurs d’odi: les reivindicacions manifestament i orgullosament racistes tenen ara un “altaveu” en l’arena política, i les seves reclamacions i demandes “d’acció” tenen ara encara més cobertura mediàtica: i com era imaginable, l'”efecte VOX” també ha portat els partits de la dreta a fer un ús encara més desacomplexat d’aquelles narratives racistes que ja, potser de manera menys “cridada” (però igualment “efectiva”, en termes d’impacte real en les vides i en els cossos de les persones racialitzades) han estat present en el seu discurs polític en les últimes dècades (el cas de Xavier García Albiol a Catalunya n’és només un exemple (https://www.publico.es/sociedad/xavier-albiol-politico-xenofobo-racista.html). D’altra banda, con ja destacàvem en un comunicat (https://www.sosracisme.org/sorpresa-preocupacio-o-nous-reptes-davant-del-resultat-de-vox-a-les-eleccions-del-10n) després de les eleccions del novembre passat, els partits de l’esquerda espanyola tampoc s’han demostrat incapaços d’elaborar i incorporar en la seva pràctica política un discurs antiracista coherent i transformador, realment adequat per a senyalar i atacar les causes estructurals i sistèmiques del racisme i de les constants violacions de drets que determina.

En aquest context, durant l’últim any SOS Racisme vam participar en Words Are Stones (http://www.cronachediordinariorazzismo.org/words-are-stones-english/), un projecte de recerca i intercanvi d’experiències entre organitzacions i activistes de 6 països europeus (Itàlia, França, Àustria, Grècia i Xipre, a banda de l’estat espanyol), que tenia com primer objectiu analitzar en cadascú dels països involucrats els discursos polítics racistes, identificant les principals narratives que l’organitzen, i comparar els resultats d’aquestes recerques per tal d’identificar, quins recursos narratius i estratègies comunicatives semblants fan servir els altaveus del hate speech racista a Europa.

El resultat d’aquest procés de recerca són ara disponibles en la pàgina web de SOS Racisme: tant l’informe estatal (Racist Hate Speech in Spain) com el comparatiu d’àmbit europeu (Word are stones. International report) es poden descarregar en línia.

Log in with your credentials

Forgot your details?