Els sis mossos investigats per una agressió racista al Bages sol·liciten que se’ls practiqui la roda de reconeixement amb la cara coberta

[català]
Després de la denúncia interposada el febrer de 2019 per un jove contra sis antiavalots de la unitat ARRO de Manresa, per presumptes delictes contra la integritat moral, tortures i lesions amb una motivació racista, s’inicià un procediment per investigar els agents que continua obert.
Des del començament els agents s’han negat a col·laborar, acollint-se al seu dret a no declarar i recorrent algunes de les diligències practicades, al·legant errors processals. L’última d’elles va ser la pràctica de la roda de reconeixement, arribant a interposar un recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial de Barcelona que recentment ha estat desestimat, confirmant que la roda de reconeixement ha de ser practicada.
En data 9 de desembre de 2020, s’ha dictat una Providència pel Jutjat d’Instrucció número 5 de Manresa, assenyalant la data de la roda per al proper 28 de gener de 2021. Novament, els advocats de la defensa han recorregut la decisió judicial al·legant que els agents han de realitzar la roda de reconeixement amb la cara coberta, ja que el denunciant, en la seva primera declaració, va indicar que els agressors eren antiavalots que anaven amb un tapaboques i sense casc, i que no van ser els agents de seguretat ciutadana, també presents en l’operatiu.
SOS Racisme ha presentat un escrit d’impugnació al recurs interposat pels Mossos, reiterant que, com és lògic, durant la intervenció (que va durar hores) els agressors es van treure el tapaboques, raó per la qual el denunciant afirma que pot reconèixer els agents que el van agredir.
Aquest recurs és una nova estratègia per dilatar el procediment que jutja uns fets que van passar ja fa gairebé dos anys, encara que això impliqui sol·licitar un absurd, com és que una roda de reconeixement es dugui a terme amb la cara coberta.
Des del 1999, el Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme (SAiD) ha recollit 571 casos de racisme policial. En 20 anys, només s’han condemnat 4 policies per la via penal i en cap cas s’ha reconegut la motivació racista. SOS Racisme espera que aquest cas, amb una prova tan evident com és la gravació dels fets, no caigui al sac de la impunitat i s’aconsegueixi condemnar els perpetradors i còmplices de l’abús policial, tant a nivell judicial com a nivell policial.
 


 
[castellano]

Los seis mossos investigados por una agresión racista en el Bages solicitan que se les practique la rueda de reconocimiento con la cara cubierta

 
Tras la denuncia interpuesta en febrero de 2019 por un joven contra seis antidisturbios de la unidad ARRO de Manresa, por presuntos delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones con una motivación racista, se inició un procedimiento para investigar a los agentes que continúa abierto .
Desde el comienzo, los agentes se han negado a colaborar, acogiéndose a su derecho a no declarar y recorriendo algunas de las diligencias practicadas, alegando errores procesales. La última de ellas fue la práctica de la rueda de reconocimiento, llegando a interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona que recientemente ha sido desestimado, confirmando que la rueda de reconocimiento debe ser practicada.
En fecha 9 de diciembre de 2020, se ha dictado una Providencia por el Juzgado de Instrucción número 5 de Manresa, señalando la fecha de la rueda para el próximo 28 de enero de 2021. Nuevamente, los abogados de la defensa han recurrido la decisión judicial alegando que los agentes deben realizar la rueda de reconocimiento con la cara cubierta, ya que el denunciante, en su primera declaración, indicó que los agresores eran antidisturbios que iban con una braga y sin casco, y que no fueron los agentes de seguridad ciudadana, también presentes en el operativo.
SOS Racisme ha presentado un escrito de impugnación al recurso interpuesto por los Mossos, reiterando que, como es lógico, durante la intervención (que duró horas) los agresores se quitaron la braga, por lo que el denunciante afirma que puede reconocer a los agentes que le agredieron.
Este recurso es una nueva estrategia para dilatar el procedimiento que juzga unos hechos que pasaron hace ya casi dos años, aunque ello implique solicitar un absurdo, como es que una rueda de reconocimiento se lleve a cabo con la cara cubierta.
Desde 1999, el Servicio de Atención y Denuncia de SOS Racisme (SAiD) ha recogido 571 casos de racismo policial. En 20 años, sólo se han condenado 4 policías por la vía penal y en ningún caso se ha reconocido la motivación racista. SOS Racisme espera que este caso, con una prueba tan evidente como es la grabación de los hechos, no caiga en el saco de la impunidad y se logre condenar a los perpetradores y cómplices del abuso policial, tanto a nivel judicial como a nivel policial
 

*Foto miniatura de portada: Gemma Tubert, ACN
DESCARREGA EN PDF

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

CartelEventoCrowdSOS
Entradas_MEDIDASWEB
photo_2024-04-24_13-32-18