#NOTICIA: Jornada de formació «Comunicar la diversitat»

El passat dimarts 20 d’octubre va tenir lloc al Col·legi de Periodistes de Barcelona l’inici de les jornades de formació «Comunicar la diversitat», convocades pel DiversCAT, entitat que té com a objectiu la visibilització de la diversitat de la societat als mitjans de comunicació.

L’acte va començar amb la intervenció de Xavier Giró, professor de periodisme a la UAB i responsable del Màster de Comunicació i Conflictes Socials i Armats. Va recordar els inicis del discurs racista, quan les elits colonials van idear-lo per justificar el colonialisme. Aquest discurs, va explicar, va ser adoptat pels mitjans de comunicació, que a la vegada el van traspassar a la societat.
Tot i això, Giró va fer una distinció entre els diferents mitjans i periodistes a l’hora de tractar la diversitat: entre el periodisme deslegitimador del racisme i l’anomenat periodisme professional. El periodisme deslegitimador del racisme, va recordar, contribueix a desfer estereotips i afavoreix la visibilització de la diversitat, al contrari que el periodisme «professional», més reticent a prendre partit.
També va comentar les dificultats del periodisme deslegitimador del racisme per a actuar com a tal, ja que actualment, segons explica, als mitjans de comunicació majoritaris prima la immediatesa i la espectacularitat i que, per a un periodista, anar contra això és remar contracorrent.
Posteriorment van intervenir Soledad Soto y Paqui Maya, representants de la Fundació Secretariado Gitano, entitat que té com a objectiu promoure la igualtat de les persones d’ètnia gitana i evitar-ne’n la discriminació.
Mitjançant les campanyes de sensibilització, aquesta entitat contribueix a desfer estereotips i prejudicis de les persones gitanes i pretén crear-ne una imatge positiva. Un exemple d’això és el vídeo viral #YoNoSoyTrapacero, amb el qual van denunciar la definició discriminatòria per la comunitat gitana de la paraula «Trapacero» al diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola i van aconseguir canviar-la.
Van criticar el tractament a la comunitat gitana de certs mitjans de comunicació, ja que, segons van explicar, contribuïen a reproduir una imatge estereotipada i distorsionada de la realitat d’aquesta comunitat.
La sessió va acabar amb els assistents debatent sobre diferents experiències sobre els estereotips o els prejudicis, on van destacar les intervencions de membres la pròpia comunitat gitana o de la comunitat islàmica.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SegondaRondaCrowd
Entrevista rtve plau cafe idees
¿Cómo funciona el racismo?