Narratives entorn de la infància i joventut migrant | 15ª Polifacètica Antiracista

A SOS Racisme, des de la defensa dels drets i l’acompanyament de la infància i joventut que migra sola, treballem per incidir en les qüestions estructurals i socials que travessen les vulneracions que sofreixen. En els últims anys, des del Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme hem detectat i intervingut en casos de vulneracions de drets de menors internats al CIE de Barcelona, ​​així com en situacions d’assetjament i atacs veïnals i abusos policials. Igualment,venim identificant situacions que, si bé no han estat assumides com casos, evidencien el racisme al qual es veuen sotmesos els joves en el marc de el sistema de (des)protecció de l’Administració pública.
Paral·lelament, SOS Racisme ha col·laborat en la creació del reportatge sobre infància migrant produït en el marc de la beca periodística DevReporter “D’infància en perill a infància perillosa“, un treball conjunt amb periodistes per generar una narrativa alternativa que no abusi de la imatge dels menors i joves i que se centri en la violència institucional.
És en aquesta línia que volem plantejar un conversatori virtual. Les persones protagonistes seran joves que han passat per (o estan) en el sistema de (des)protecció de la infància així com persones presents en el seu dia a dia, com ara educadors en centres de menors, per compartir les seves reflexions al voltant de les narratives sobre la infància i joventut migrants. La idea és que es plantegi com un espai de reflexió política dels joves com a col·lectiu i no com a individus. No es tracta que exposin les seves vides ni que es justifiquin com a joves migrants. Sinó més aviat el contrari: exposar, des del seu punt de vista, als perpetradors de les violències a les que es veuen sotmesos com “col·lectiu” o grup.
T’interessa?

  1. Inscriu-te enviant un correu a comunicacio@sosracisme.org amb l’assumpte “Inscripció”, per tal d’enviar-te el link a la sala de videoconferència.
  2. Confirma l’assistència a l’esdeveniment de Facebook, per fer-nos una idea aproximada de quantes persones serem.

 
*La Polifacètica Antiracista és un espai obert de trobada que té com a objectiu afavorir el coneixement entre les persones activistes, fomentar la participació de persones que vulguin incorporar-se a la lluita i conèixer i unificar el discurs de SOS Racisme. L’organització i dinamització d’aquestes trobades va a càrrec, de manera rotativa, dels diferents grups de treball de SOS Racisme. 
 


 
[castellano]
En SOS Racisme, desde la defensa de los derechos y el acompañamiento de la infancia y juventud que migra sola, trabajamos para incidir en las cuestiones estructurales y sociales que atraviesan sus vulneraciones. En los últimos años, desde el Servicio de Atención y Denuncia de SOS Racisme hemos detectado e intervenido en casos de vulneraciones de derechos de menores internados en el CIE de Barcelona, así como en situaciones de acoso y ataques vecinales y abusos policiales. Igualmente venimos identificando situaciones que si bien no han sido asumidas como casos, estas evidencian el racismo al cual se ven sometidos los jóvenes en el marco del sistema de (des)protección de la Administración pública.
Paralelamente, SOS Racisme ha colaborado en la creación del reportaje sobre infancia migrante producido en el marco de la beca periodística DevReporter “De infancia en peligro a infancia peligrosa“, un trabajo conjunto con periodistas para generar una narrativa alternativa que no abuse de la imagen de los menores y jóvenes y que se centre en la violencia institucional.
Es en esta línea que queremos plantear esta Polifa. Las personas protagonistas del conversatorio serán jóvenes que han pasado por (o están) en el sistema de (des)protección de la infancia así como personas presentes en su día a día, como educadores en centros de menores, para compartir sus reflexiones en torno a las narrativas sobre la infancia y juventud migrantes. La idea es que se plantee como un espacio de reflexión política de los jóvenes como colectivo y no como individuos. No se trata de que expongan sus vidas ni de que se justifiquen como jóvenes migrantes. Sino más bien lo contrario: exponer, desde su punto de vista, a los perpetradores de las violencias a las que se ven sometidos como “colectivo” o grupo.
¿Te interesa?

  1. Inscríbete enviando un correo a comunicacio@sosracisme.org con el asunto “Inscripción”, para que podamos enviarte el link a la sala de videoconferencia
  2. Confirma l’assistència a l’esdeveniment de Facebook!

* La Polifacética Antirracista es un espacio abierto de encuentro que tiene como objetivo favorecer el conocimiento entre las personas activistas, fomentar la participación de personas que quieran incorporarse a la lucha y conocer y unificar el discurso de SOS Racisme. La organización y dinamización de estos encuentros va a cargo, de manera rotativa, de los diferentes grupos de trabajo de SOS Racisme. 
 

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

OfertaLaboralAdministracio
photo_2024-04-15_09-32-08
PresentacióInforme2023