Cinc anys d’exclusió sanitària

La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya demana acabar amb l’exclusió sanitària existent des de fa cinc anys. Com associació membre de la PasuCat, des de SOS Racisme difonem el següent comunicat.


El 20 d´abril del 2012, ara fa cinc anys, es va produir un canvi normatiu que va implicar deixar fora de la sanitat pública un nombre molt important de persones. Aquest canvi va suposar un retrocés en els drets que s’havien assolit amb la Llei de Sanitat de 1986, vinculant l’accés a la sanitat amb les persones que cotitzen a la Seguretat Social, i deixant fora del sistema públic de salut els i les ciutadans/es estrangers/es en situació administrativa irregular, ascendents -règim general i comunitari- estudiants i ciutadans/es europeus/es, en determinats supòsits.

Acte a La Cruïlla, companyes de Jo sí Sanitat Universal i PasuCat
Acte a La Cruïlla, companyes de Jo sí Sanitat Universal i PasuCat

Per pal·liar els efectes de la reforma, a Catalunya es van dictar dues instruccions, la 10/2012 que va ampliar l’atenció a les persones estrangeres extracomunitàries en situació administrativa irregular, i la 8/2015, actualment vigent, que amplia la cobertura de l’anterior instrucció, donant accés a la sanitat a alguns dels col·lectius exclosos. En ambdues instruccions és requisit imprescindible acreditar tres mesos d’empadronament per accedir als serveis sanitaris.
Malgrat el discurs polític, es continuen produint incompliments per part del CAPs, CUAPs i Hospitals, no tan sols de la pròpia normativa de la Generalitat, sinó també en diversos àmbits establerts per la normativa estatal: a l’atenció a embarassades i menors i en casos de cobrament indegut de les urgències a persones migrades i demandants de Protecció internacional.
La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat), que treballa pràcticament des de la publicació de la nova normativa en la denúncia de l’exclusió en aquest àmbit, té documentades més de 200 vulneracions de la normativa pels diferents serveis d’atenció sanitària, causades per l’existència de traves burocràtiques i arbitrarietats, que afecten els col·lectius esmentats anteriorment.
Actualment, el Parlament de Catalunya està tramitant la Llei d’Accés Universal a la Sanitat, que la Pasucat considera que ha de ser aprovada amb urgència. Però cal immediatament, tal i com la Plataforma ja ha demanat a la Comissió de salut del Parlament:

  • Acabar amb l’exclusió sanitària de les persones migrants i sol·licitants de Protecció Internacional i facilitar-ne l’atenció sanitària amb cobertura general des de la seva arribada: és un col·lectiu que necessita tenir garantits drets bàsics mentre dura el procés de regulació de la seva situació.
  • Facilitar l’empadronament sense domicili fix i abstenir-se d’establir requisits d’empadronament per part de tots els Ajuntaments de Catalunya. Aquest tipus de requisits poden impedir l’accés als serveis de salut de les persones migrades en situació irregular i els de sol·licitants de Protecció Internacional que viuen a Catalunya durant els primers mesos fins a la formalització de la seva sol·licitud.
  • Assegurar la formació del personal administratiu i sanitari sobre els drets que dóna la futura Llei d’Universalització de l’Atenció Sanitària, molts d’ells ja inclosos en la Instrucció 8/2015, amb l’objectiu de garantir la seva correcta aplicació.
  • Promoure campanyes informatives sobre el dret a la salut adreçades a les persones i col·lectius d’especial vulnerabilitat perquè coneguin i puguin exigir els seus drets.
  • Acabar amb la facturació indeguda de l’atenció urgent de les persones migrades i refugiades residents a Catalunya.

Pel que fa a l’àmbit estatal, és imprescindible:

  • Derogar el Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i la suspensió definitiva de la seva execució.
  • Impulsar i aprovar iniciatives legislatives i normatives, acompanyades del seu desenvolupament executiu i dotades amb el corresponent finançament amb fons públics, que garanteixin el dret a la sanitat pública per a totes les persones amb independència del seu origen i condició.

 
Link a la notícia a la web de la PasuCat.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

OfertaLaboralAdministracio
photo_2024-04-15_09-32-08
PresentacióInforme2023