#COMUNICAT: Avui posem el cos pels drets humans #BloquegemElCIE

Després d’anys de denunciar la vulneració dels Drets Humans que s’han comès al CIE, de trencar l’opacitat que hi regnava, de judicialitzar els casos de vulneració de drets.
Després que el CIE acabés amb la vida del Mohamed, l’Idrissa i l’Alik. Després que milers de persones es mobilitzessin fins a les seves portes, exigint que es clausurin aquests centres de la vergonya. Desprès de treure a la llum la vergonya dels Vols de deportació.
Després d’interposar desenes de queixes als jutjats denunciant les condicions que han forçat el tancament per obres del CIE. Després que el Parlament de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona s’hagin posicionat, en una resolució històrica, a favor del seu tancament.
Després de tot, avui bloquegem el CIE. Hem dit prou i hem decidit posar el cos perquè el CIE de Zona Franca no obri mai més. I ho tornarem a fer tantes vegades com sigui necessari.

L’obstinació del Govern de l’Estat -que cal recordar-ho, és un govern en funcions- en mantenir aquests centres de la vergonya en funcionaments ens ha portat fins a una situació límit, anòmala i antidemocràtica. El Ministre d’Interior que pretén imposar la reobertura del CIE, ho farà sense la legitimitat democràtica de les darreres eleccions i en contra de les Resolucions d’òrgans sobirans com el Parlament de Catalunya o el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona. És evident que un govern en funcions s’ha de limitar a la gestió ordinària dels assumptes públics, i s’ha d’abstenir davant de grans decisions com pot ser la reobertura del CIE. Ens preguntem doncs, quina legitimitat té l’actual Ministre de l’Interior per seguir entussodit en la reobertura d’un CIE que la ciutadania de Catalunya rebutja de forma frontal.
En els darrers quatre mesos el CIE ha estat tancat per obres. Durant aquest temps, els Jutjats de Barcelona no han ordenat l’internament de cap persona al CIE. Per tant, si el CIE tanca de forma definitiva estarem una mica més a prop que cap més persona a Catalunya sigui privada de llibertat per una Llei d’Estrangeria discriminatòria. Som conscients però que el CIE de la Zona Franca és només una peça de l’engranatge racista que va des de les batudes per perfil ètnic fins a les deportacions exprés, els Vols de la vergonya, o les Tanques de Ceuta i Melilla.
La història ens ha ensenyat que els drets civils, el dret al sufragi de les dones, els drets de les treballadores i molts altres han estat conquerits per la ciutadania organitzada, conscient de la seva capacitat per transformar la realitat. Perquè com deia Thoreau, la desobediència és el verdader fonament de la llibertat Però queda encara molt camí a recórrer en la lluita contra el racisme i pels drets de les persones migrades. I avui, la desobediència civil és l’únic instrument que ens permet avançar en la conquesta d’aquests drets.
És per totes aquestes raons que avui hem decidit bloquejar el CIE. I fem una crida popular a donar suport i mobilitzar-nos activament per impedir-ne la reobertura. No ens aturaran! El dia que pretenguin reobrir el CIE, convoquem a tothom a les 19h a Plaça Urquinaona en un clam popular per tal d’exigir el tancament definitiu del CIE de la Zona Franca de Barcelona.
Avui bloquegem el CIE. CIE mai més.
[CASTELLÀ]
Hoy Bloqueamos el CIE. CIE nunca más!
Después de años de denunciar la vulneración de los Derechos Humanos que se han cometido en el CIE, de romper la opacidad que reinaba en éstos, de judicializar los casos de vulneración de derechos.
Después de que el CIE acabara con la vida de Mohamed, Idrissa y Alik. Después que miles de personas se movilizaran hasta sus puertas, exigiendo que se clausuraran estos centros de la vergüenza. Después de sacar a la luz la vergüenza de los Vuelos de deportación.
Después de interponer decenas de quejas a los juzgados denunciando las condiciones que han forzado al cierre por obras del CIE. Después que el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona se hayan posicionado, en una resolución histórica, a favor de su cierre.
Después de todo esto, hoy bloqueamos el CIE. Hemos dicho basta y hemos decidido poner el cuerpo para que el CIE de Zona Franca no abra nunca más. Y lo volveremos a hacer tantas veces como sea necesario.
La obstinación del Gobierno del Estado -que cabe recordar, se trata de un gobierno en funciones- en mantener estos centros de la vergüenza en funcionamiento nos ha llevado hasta una situación límite, anómala y antidemocrática. El Ministro del Interior que pretende imponer la reapertura del CIE, lo hará sin la legitimidad democrática de las últimas elecciones y en contra de las Resoluciones de órganos soberanos como el Parlamento de Cataluña o el Plenario del Ayuntamiento de Barcelona. Es evidente que un gobierno en funciones se debe limitar a la gestión ordinaria de los asuntos públicos, y se debe abstener delante de grandes decisiones como puede ser la reapertura del CIE. Nos preguntamos entonces, qué legitimidad tiene el actual Ministro del Interior para seguir empecinado en la reapertura de un CIE que la ciudadanía de Cataluña rechaza de manera frontal.
En los últimos cuatro meses el CIE ha estado cerrado por obras. Durante este tiempo, los Juzgados de Barcelona no han ordenado el internamiento de ninguna persona en el CIE. Por lo tanto, si el CIE cierra de forma definitiva estaremos un poco más cerca de que ninguna persona en Cataluña sea privada de libertad por una Ley de Extranjería discriminatoria. Sin embargo, somos conscientes de que el CIE de Zona Franca solo es una pieza del engranaje racista que va desde las redadas racistas por perfil étnico hasta las deportaciones exprés, los Vuelos de la Vergüenza o las Vallas de Ceuta y Melilla.
La historia nos ha enseñado que los derechos civiles, el derecho al sufragio de las mujeres, los derechos de las trabajadoras y muchos otros han sido conquistados por la ciudadanía organizada, consciente de su capacidad para transformar la realidad. Porque como decía Thoreau, la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Pero queda todavía mucho camino a recorrer en la lucha contra el racismo y por los derechos de las personas migradas. Y hoy, la desobediencia civil es el único instrumento que nos permite avanzar en la conquista de estos derechos.
Es por todas estas razones que hoy hemos decidido bloquear el CIE. Y hacemos un llamamiento popular a dar apoyo i movilizarnos activamente para impedir la reapertura. No nos pararan! El día que pretendan reabrir el CIE, convocamos a todo el mundo a las 19h en Plaza Urquinaona en un clamor popular para exigir el cierre definitivo del CIE de la Zona Franca de Barcelona.
Hoy bloqueamos el CIE. CIE nunca más.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa