Comunicat de SOS Racisme davant la proposta de la Generalitat de crear centres educatius especials per als immigrants que arriben amb el curs ja començat

Comunicat de SOS Racisme davant la proposta de la Generalitat de crear centres educatius especials per als immigrants que arriben amb el curs ja començat És una realitat que les despeses en educació i especialment en l’escola pública, han estat mínimes al llarg de molts anys, malgrat el increment substancial dels darrers anys, Catalunya encara està a la cua en inversió en comparació amb molts països europeus. Aquestes mancances estructurals passen factura en un moment en que hi ha un augment de l’alumnat i de les seves especificitats.
La presència d’alumnat d’origen estranger a les escoles catalanes és una realitat des de ja fa uns anys, com també és un fet el saber que aquest és un alumnat heterogeni, tant en qüestió, d’orígens, de nivells de formació com de coneixement de les llengües, que planteja reptes.
Des del primer moment s’ha estat treballant per donar resposta a aquests reptes i algunes de les mesures necessàries no s’estan desenvolupant amb tota la intensitat necessària:

  • Respecte les aules d’acollida, a Catalunya hi ha actualment 1.500 centres escolars amb aules d’aquest tipus, però comptem amb uns 2.800 centres escolars. És important dotar a les escoles dels recursos necessaris tant a nivell humà com econòmic. No és suficient ampliar les hores del professorat amb un petit plus econòmic per assumir aquestes tasques sinó que cal crear professorat especialitzat. Sinó ens trobem davant d’una manca de recursos i d’una sobrecàrrega laboral pels professionals, que sovint han de jugar molt amb l’enginy per fer front a aquesta realitat.
  • Pel que fa a la matrícula viva, si aquesta ho és també cal que sigui viva la plantilla, de no ser així ens tornarem a trobar de nou amb una sobrecàrrega pel professorat. De la mateixa manera que a totes les escoles s’haurien de reservar places per acollir a aquests nois i noies que arriben amb el curs ja començat, sinó es tendeix a concentrar en grups aquest alumnat que planteja més dificultats per poder avançar el curs amb normalitat als mateixos centres.
  • Davant la concentració escolar de l’alumnat estranger cal impulsar les experiències de zones de matriculació única que s’estan duent a terme a diferents municipis, que ajuden a viure amb normalitat el fet migratori, i exigir la corresponsabilitat a l’escola concertada.

És en base a aquest anàlisi que denunciem des de SOS Racisme una mesura com la de crear centres educatius especials per als fills de immigrants que acaben d’arribar proposada per la Conselleria d’Educació, al considerar-la una proposta política discriminatòria que fomenta la desigualtat i l’estigmatització del col·lectiu immigrant i que va en contra d’altres iniciatives polítiques a favor de la integraciócom el Pla per la Ciutadania.

  • En primer lloc aquesta és una mesura que fomentarà la segregació dins de les escoles, però també del conjunt de la població immigrada davant dels ulls de la societat. Com es pot treballar per la integració des de la segregació?
  • Una política com aquesta situa al col·lectiu immigrat en una situació d’inferioritat i apunta un futur marcat per la desigualtat d’oportunitats per aquests joves. Les necessitats idiomàtiques i formatives d’aquest alumnat responen a un primer moment d’arribada, si aquesta immersió es fa en bones condicions, aquests nois i noies no representen més dificultats o reptes que altres alumnes. Les aules d’acollida han de donar resposta a aquesta primera immersió, la creació de centres especialitzats només respon a buscar formes “d’aparcar” a un alumnat i a la llarga augmentaran més el fracàs escolar.
  • D’altra banda, és totalment innecessari que el nou alumnat faci “cursos específics” com planteja la mesura per conèixer les costums de Catalunya. És evident que la millor manera per conèixer la realitat és compartint l’escola amb l’alumnat autòcton i fomentant la relació entre aquests, generant coneixement des de la convivència de forma natural. L’escola a més d’un paper educatiu en matèria curricular compleix una funció integradora que mesures com aquestes destrueix.
  • La creació d’aquests centres evidentment comportarà una despesa, que hauria de destinar-se a millorar de forma global la qualitat educativa i per impulsar la millora i extensió de les aules d’acollida, formació dels professionals davant la diversitat cultural, la mediació intercultural i projectes de integració com els plans d’entorn. Enlloc d’això aquest Govern decideix invertir en una política que fomentarà la desigualtat.

La solució pels reptes plantejats passa en gran part per una inversió realista de recursos humans i econòmics, basada en garantir la igualtat d’oportunitats i el foment de la convivència. Tot i que les línies que s’estaven treballant fins ara en matèria educativa anaven en aquest sentit, cal una major inversió que permeti als professionals de l’educació afrontar aquests reptes.
Invertim els recursos de manera intel·ligent i responsable i apostem per construir una societat cohesionada que no deixi espai per la segregació i la desigualtat. No oblidem que les escoles d’avui les formen els ciutadans de demà, i el que visquin ara marcarà el futur d’aquesta societat.
Barcelona, 15 de gener del 2008
SOS Racisme-Catalunya

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SensiSOSWEb1 (1)
photo_6026273325052969604_y
BannerWebRecopNoticias