#menors

Solos infància migrant
Rebedor-pis-tutelat-majors-anys
Cinemigrante Devreporter
Mani Estiu Venda al Carrer
IMG_20190530_152642_446
Autoria: ROBERT BONET