#Generalitat de Catalunya

Govern Igualada blackface
Manifestt Conseller
Diligencia AlAmal Ejemplo
Servei atenció i denuncies víctimes de racisme i xenofòbia