#COMUNICAT: Denúncia per ús de perfil ètnic per part de la policia

La primera acció legal denunciant l’ús del perfil ètnic en 22 anys
Nova York i Barcelona, 7 d’abril de 2014.- Un ciutadà amb permís de residència de llarga durada ha interposat una reclamació davant el Ministeri de l’Interior per haver estat identificat de manera discriminatòria per un agent de la Policia Nacional. Aquesta persona, que prefereix mantenir-se a l’anonimat, va ser aturada a Barcelona per un agent que es va basar en el seu color de pell per sospitar que es trobava de manera il·legal al país. Durant el control, i tal i com va relatar un testimoni que era present, l’agent va admetre que no anava a aturar una persona blanca i va reconèixer que el motiu per la identificació era que “eres negro y punto”.
La reclamació administrativa ha estat interposada avui davant el Ministeri de l’Interior amb el suport de les organitzacions SOS Racisme Catalunya i Open Society Justice Initiative. En aquesta s’argumenta que les identificacions policials basades en el color de la pell de les persones (el que es coneix com a “perfil ètnic”) viola el principi de no discriminació previst a la Constitució espanyola i a nombrosos tractats internacionals ratificats per l’Estat espanyol.
La reclamació que es presenta avui constitueix la primera acció legal realitzada a l’Estat espanyol contra aquestes pràctiques des de fa 22 anys, això és, des de que la ciutadana de nacionalitat espanyola Rosalind Williams va interposar una reclamació similar l’any 1992. En aquest cas (Rosalind Williams contra España), el Comité de Drets Humans de Nacions Unides va resoldre el 2009 establint que “les característiques físiques o ètniques de les persones objecte dels mateixos no s’han de prendre en consideració com indicis sobre la seva possible situació legal al país” i que les pràctiques de perfil ètnic són discriminatòries i il·legals. Aquesta decisió contradeia a la vegada la Sentència del Tribunal Constitucional espanyol dictada en 2001 per aquest mateix cas, segons la qual l’aparença ètnica o racial podia justificar una identificació en el marc de la Llei d’Estrangeria. Tot i la decisió del Comitè de Drets Humans de la ONU, les autoritats espanyoles no han iniciat mesures efectives per eradicar el perfil ètnics, i com a prova tenim el cas de la reclamació que es presenta avui.
Aquest cas no és més que una dels milers d’identificacions discriminatòries que es produeixen cada dia a l’Estat espanyol. Aquesta pràctica ha estat documentada i denunciada per nombroses persones expertes, incloent-hi la Defensora del Pueblo, organitzacions de la societat civil i organismes internacionals de drets humans (com el Comité de Ministros del Consejo de Europa o el Relator Especial sobre Racismo de la ONU). Una enquesta publicada de manera recent per la Universitat de València mostrava que les minories ètniques eren desproporcionadament controlades per la policia si es comparava amb les persones caucàsiques (o blanques espanyoles).
“Més enllà de la il·legalitat d’aquesta pràctica, des de SOS Racisme hem detectat que la identificació de persones d’origen immigrant és l’inici de molts casos d’abusos per part dels cossos de la policia. I per altra banda, fomenten i difonen el racisme social, doncs criminalitzen aquestes persones. Són moltes les raons per posar fre a aquesta acció il•legal”, denuncia Alba Cuevas, directora de SOS Racisme Catalunya.
“L’ús de perfils ètnics per part de la policia vulnera el principi bàsic de igualtat i no té cabuda a un país cada cop més multiètnic com és España” ha manifestat Jamens A. Goldston, Director Executiu de Open Society Justive Initiative. “La reclamació que s’ha presentat avui constitueix un pas important per aturar aquesta pràctica injusta”.
Donat que aquesta pràctica del perfil ètnic està tan estesa, la reclamació que avui es presenta té com a objectiu aconseguir una justa reparació per la víctima, però també una amplia prohibició d’aquestes pràctiques a tot l’Estat espanyol.
 
 

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa
ArticleJosep_Vinicius (1)