#COMUNICAT: La salut a Catalunya continua en perill

A Catalunya l’aplicació del Decret Llei 16/2012 segueix posant en risc la salut de les persones

El 1 de setembre 2013 es complirà un any de l’aplicació del Reial Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions.
La Plataforma d’Assistència Sanitària Universal de Catalunya, formada per organitzacions de professionals del món de la salut, entitats i moviments socials de Catalunya, alerta que la lentitud en la resposta als problemes identificats i la mala coordinació entre institucions pot estar produint danys irreparables en la salut de moltes persones .
Les entitats i els grups d’acompanyament que fem seguiment a l’aplicació del Reial Decret-Llei a Catalunya  continuem detectant dificultats en l’accés a l’atenció sanitària i mancances institucionals s’han cronificat en el temps i no es resolen. Tots els casos de vulneració de drets es revisen, però posa en evidència que sempre es tracta de les mateixes tipologies, per tant és evident que no es prenen les mesures estructurals adequades.
Denunciem la Inequitat en  el territori català de l’aplicació del Reial-Decret per una manca de directrius clares per part del Catsalut. La diversitat de gestió dels serveis que tenim a Catalunya i  de responsables de les àrees sanitàries fan que a Catalunya hi hagi molta diferència en relació als criteris d’obtenció de la targeta sanitària), d’admissió i facturació de l’atenció sanitària generant una incertesa i desconfiança  entre els les persones que precisen d’aquesta atenció.
L’experiència amb les persones que atenem ens mostra que existeix un veritable laberint administratiu que clarament actua com a mesura dissuasòria abans de poder accedir a l’atenció urgent, de les dones embarassades i dels menors d’edat. Aquesta situació no només té impacte a curt termini sinó que es incalculable el dany per la salut global de Catalunya.
La facturació de les urgències, i la facturació de les visites a menors i dones embarassades és un fet que constantment hem denunciat i que encara s’està produint a Catalunya, i posa en evidencia la manca de criteris unificats a tot el territori, així com també la poca voluntat de solucionar aquest problema per part dels seus màxims responsables.
Les entitats catalanes considerem que la salut és un dret universal irrenunciable i que els nostres governs han de garantir l’accés al sistema sanitari públic a tota la població sense distincions. El nostre objectiu és vetllar pel compliment del dret universal de protecció i accés als serveis sanitaris a Catalunya. I considerem que les mesures adoptades pel nostre Govern són insuficients per poder garantir-les.
En aquest sentit també volem manifestar que la Instrucció 10/2012 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, tot i que es va dictar amb l’objectiu d’ampliar la cobertura sanitària pública de persones que la legislació estatal exclou, segueix generant exclusió i dificultats per poder accedir al dret a la salut a totes les persones que viuen a Catalunya.
Denunciem la poca voluntat dels Ajuntaments catalans de complir la Llei que els obliga a facilitar l’empadronament, incomplint a a més a més la recomanació que va fer el Parlament de Catalunya al respecte.
Volem ressaltar que aquest no és un tema administratiu,sinó que és un tema polític, perquè és des dels estaments polítics que es donen les directrius per solucionar, dificultar o alentir el temes cabdals d’un país. Per aquest motiu demanem al Conseller de Salut que ens expliqui quines mesures específiques ha posat en marxa per evitar aquesta inequitat i vulneracions de drets
En aquest context aquesta plataforma pretén recollir, fer seguiment i denunciar tots els casos de vulneració del dret a la salut que sorgeixin en el marc del sistema català de sanitat pública. Des de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya fem una crida a les organitzacions i persones a nivell individual per tal que ens facin arribar qualsevol cas de vulneració del dret a la salut del qual tinguin coneixement i els convidem a adherir-se a aquesta plataforma.
Cal que totes i tots sumem les nostres forces i oferim resistència a totes aquelles polítiques que, justificant-se en la crisi econòmica, contribueixen a construir societats cada cop més desiguals i injustes.
 
Accés al web de la Plataforma per una Asistència Sanitaria Universal a Catalunya

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa