Declaració Fundació Tot Raval

Les entitats, persones i sensibilitats que formem La Fundació Tot Raval volem expressar la nostra profunda preocupació per la publicació d’una sèrie d’informacions que estan tenint, com a efecte no desitjat, una injusta estigmatització del Raval com a barri degradat i conflictiu de Barcelona.
Davant d’aquesta situació, volem fer públiques les següents consideracions:
El barri del Raval ha viscut una evolució extraordinàriament positiva els darrers vint anys. Gràcies, en bona mesura, a l’esforç de dinamització social, comercial i cultural, que s’hi ha dut a terme amb la implicació, el treball, la voluntat i el compromís, sovint desinteressat, dels veïns així com de nombroses entitats, empreses i comerços.
És cert també que, els darrers anys, el Raval ha viscut l’impacte, generalment positiu, de l’arribada i l’assentament de desenes de milers de nouvinguts provinents d’arreu del món. No ha estat la primera vegada que el barri rebia i assimilava una gran onada de nouvinguts que, com en ocasions anteriors, ha rejovenit i diversificat enormement el barri. Avui el Raval és un referent de ciutat global, oberta i dinàmica, on s’apliquen polítiques actives i models de convivència, reconeguts arreu.
Tot i això, és evident que hi ha realitats negatives que persisteixen, en major o menor grau, i que de manera periòdica esdevenen objecte d’atenció i denúncia pública. Ens referim als aspectes relacionats amb la convivència, el civisme, les fragilitats, les seguretats, etc. És probablement la conseqüència que durant molts anys s’hagin invertit, proporcionalment, més recursos en la millora física del barri que no pas al treball social i la cohesió del barri.
Algunes d’aquestes situacions problemàtiques, potser les més punyents, tenen a veure amb l’especulació immobiliària, l’explotació laboral, el tràfic i consum de drogues o l’ús incívic de l’espai públic. No són exclusives ni noves al barri, però sí que és nou l’escenari on es produeixen.
Des de Tot Raval, fa anys que treballem per enfortir la cohesió, dinamitzar el comerç, estendre l’oferta cultural, assegurar la integració dels nouvinguts, obrir el barri al conjunt de Barcelona i a tots els visitants de la ciutat.
Els qui treballem o vivim el Raval des de dins sabem com ningú quina és l’evolució del barri, quins són els avenços i retrocessos i quines les petites i grans victòries que, amb el treball en xarxa i un munt de complicitats, es poden obtenir dia rere dia.
Sabem que no és una feina fàcil i que costa molt de teixir complicitats que, en un no res, es poden desfer si no estan construïdes des de trajectòries i recorreguts estables. Però també sabem, que el que passa al Raval és tingut com a model per d’altres barris de la ciutat i per d’altres ciutats del país.
Per això a Tot Raval lamentem profundament la persistència d’una visió tòpica i carregada de prejudicis sobre el barri. I denunciem que s’atribueixin al conjunt conductes perifèriques i gens sentides com a pròpies pel conjunt d’habitants del Raval.
Ens preocupa que només s’il•lumini el Raval amb el focus de les notícies negatives i exagerades, sobre la degradació i la conflictivitat. I no estem disposats a contemplar passivament com el nostre barri es converteix en el plató de l’espectacle de la suposada degradació de la ciutat, ni volem ajudar a convertir-lo en el camp de batalla polític de Barcelona.
Perquè el Raval és, per damunt de tot, ciutat. Amb milers de persones que hi volen viure en condicions de dignitat, de llibertat i respecte, com a qualsevol altre indret de la nostra ciutat.
Per tot això, dirigint-nos a l’alcalde de Barcelona, i a través seu al conjunt de la ciutat i del país,

  • 1r.- Reiterem el nostre compromís de seguir treballant per la millora progressiva de la qualitat del vida dels veïns del Raval de Barcelona i, al mateix temps, reivindiquem una consideració més ajustada i objectiva del Raval.
  • 2n.- Renovem el nostre compromís exigent de col•laboració amb els responsables de l’ajuntament de Barcelona i en especial del Districte de Ciutat Vella.
  • 3r.- Reclamem al conjunt de les administracions públiques, una major atenció al Raval i que, si cal, s’impulsin reformes legislatives, per combatre i afrontar els problemes socials que segueixen presents a Ciutat Vella i a tota la ciutat. Perquè aquí estan en joc, tant el precari equilibri del barri, com el model de ciutat i la seva cohesió i la convivència cíviques.
  • 4t.- Demanem a les forces polítiques i socials un esforç per evitar que el barri esdevingui el camp de batalla electoral. I als mitjans de comunicació, que facin un esforç per transmetre els molts aspectes positius d’aquest barri i, així, evitar que quedi fixada una imatge esbiaixada i injusta del Raval.

Els col•lectius i persones que formem Tot Raval i les que treballen amb la Fundació, lliurement i des de la nostra absoluta independència, seguirem com fins ara, compromesos en la millora de un barri únic i extraordinari, motor econòmic i social de la ciutat, espai de llibertat i de convivència cívica, que obre camí i avança en els reptes que avui té plantejats Barcelona.
Barcelona, 21 de setembre de 2009
Fundació Tot Raval

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

WebLleiRacista
EntrevistaCheikhPublico