Denunciem exclusió burocràtica a la subvención d’ACOL

[Català]

Desde SOS Racisme i  Coordinadora Obrim Fronteres denunciem públicament al Servei d’Ocupació de la Generalitat #SOC per l’exclusió burocràtica a què sotmet a les persones que volen tramitar demandes de regularització administrativa a través de la subvenció ACOL.

ACOL és una línia de subvencions impulsada pel SOC que té per objectiu “afavorir la inserció i millorar l’ocupabilitat” de persones en situació d’atur de llarga durada i permet accedir a una autorització de residència excepcional d’arrelament social, en obtenir un contracte d’un any a persones en situació administrativa irregular.

Paradògicament, el Servei només permet realitzar el tràmit a través de Mercurio, un sistema digital i únicament accessible per part d’advocats/des i graduats/des socials, amb el cost burocràtic i econòmic que això suposa.

Aquesta decisió obliga les persones candidates a relacionar-se amb l’administració de forma electrònica, deixant així excloses a totes les persones que no tenen els mitjans i les eines necessàries.

Demanem doncs que es posin a l’abast de totes les candidates les eines i mitjans necessaris per poder tramitar les seves sol.licituds d’arrelament, sense vies exclusives i sense cost afegit.

Signa la queixa! Ajuda’ns amb la difusió!

Llegeix aquí la carta

ACTUALITZACIÓ:

Després de la carta enviada al SOC, des de la Coordinadora Obrim Fronteres i SOS Racisme volem compartir la resposta rebuda des de la direcció del servei amb alguns aclariments:
El SOC informa que l’ús de l’aplicació Mercurio és una RECOMANACIÓ i no una obligació com es va manifestar.
A banda de la presentació telemàtica a través de la plataforma Mercurio, roman oberta la possibilitat de presentar personalment la sol·licitud d’arrelament a les oficines d’estrangeria, prèvia cita sense certificat digital als correus electrònics/enllaços indicats a l’efecte per les subdelegacions del govern de l’Estat (en el cas de la província de Barcelona, a l’adreça citabarcelona@correo.gob.es).
Caldrà haver demanat la cita prèvia amb data límit de petició el 30 de setembre. En el correu per demanar la cita (un per persona) és imprescindible incloure la informació següent:
a. Assumpte: PETICIÓ CITA PRÈVIA
b. Cos del missatge:
i. Passaport de la persona sol·licitant
ii. Nom i cognoms de la persona sol·licitant
iii. Telèfon mòbil
iv. Correu electrònic
v. Tipus de sol·licitud per a la que es demana la cita: sol·licitud d’autorització de residència inicial per arrelament social
Si la persona candidata està empadronada a la província de Girona, contacteu amb la Mònica Caldas (monica.caldas@gencat.cat).
Si la persona candidata està empadronada a la província de Tarragona, contacteu amb la Goretti Cebrian (goretticebrian@gencat.cat), excepte si ho està a les Terres de l’Ebre, en aquest cas, contacteu amb l’Àngels Castellà (angels.castella@gencat.cat).
Si la persona candidata està empadronada a la província de Lleida, contacteu amb en Joan Viñals (jvinals@gencat.cat).
Per qualsevol dubte sobre la regularització administrativa de les persones candidates, contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic coordinacioterritorial@gencat.cat.

——————-

[Castellano]

Desde SOS Racismo y  Coordinadora Abrimos Fronteras denunciamos públicamente al Servicio de Ocupación de la Generalitat #SOC por la exclusión burocrática a que somete a las personas que quieren tramitar demandas de regularización administrativa a través de la subvención ACOL.

ACOL es una línea de subvenciones impulsada por el SOC que tiene por objetivo “favorecer la inserción y mejorar la empleabilidad” de personas en situación de paro de larga duración y permite acceder a una autorización de residencia excepcional de arraigo social, al obtener un contrato de un año a personas en situación administrativa irregular.

Paradogicamente, el Servicio solo permite realizar el trámite a través de Mercurio, un sistema digital y únicamente accesible por parte de abogados/des y graduados/des sociales, con el coste burocrático y económico que esto supone.

Esta decisión obliga las persones candidatas a relacionarse con la administración de forma electrónica, dejando así excluidas a todas las personas que no tienen los medios y las herramientas necesarias.

Pedimos pues que se pongan al alcance de todas las candidatas las herramientas y medios necesarios para poder tramitar sus solicitudes de arraigo, sin vías exclusivas y sin coste añadido.

Firma la queja! Ayúdanos con la difusión!

Leer aquí la carta. 

 

ACTUALIZACIÓN:

Después de la carta enviada al ZOCO, desde la Coordinadora Abrimos Fronteras y SOS Racismo queremos compartir la respuesta recibida desde la dirección del servicio con algunas aclaraciones:

El ZOCO informa que el uso de la aplicación *Mercurio es una RECOMENDACIÓN y no una obligación como se manifestó.
Además de la presentación telemática a través de la plataforma Mercurio, permanece abierta la posibilidad de presentar personalmente la solicitud de arraigo en las oficinas de extranjería, previa cita sin certificado digital a los correos electrónicos/enlaces indicados al efecto por las subdelegaciones del gobierno del Estado (en el caso de la provincia de Barcelona, a la dirección citabarcelona@correo.gob.es).
Habrá que haber pedido la cita previa con fecha tope de petición el 30 de septiembre. En el correo para pedir la cita (uno por persona) es imprescindible incluir la información siguiente:

a. Asunto: PETICIÓN CITA PREVIA

b. Cuerpo del mensaje:

y. Pasaporte de la persona solicitando

ii. Nombre y apellidos de la persona solicitando

iii. Teléfono móvil

iv. Correo electrónico

v. Tipo de solicitud para la que se pide la cita: solicitud de autorización de residencia inicial por arraigo social

 

Si la persona candidata está empadronada en la provincia de Girona, contactáis con Mònica Caldas (monica.caldas@gencat.cat).

Si la persona candidata está empadronada en la provincia de Tarragona, contactáis con la Goretti Cebrian (goretticebrian@gencat.cat), excepto si lo está en las Tierras del Ebro, en este caso, contactáis con el Ángeles Castellano (angels.castella@gencat.cat).

Si la persona candidata está empadronada en la provincia de Lleida, contactáis con en Joan Viñals (jvinals@gencat.cat).

Por cualquier duda sobre la regularización administrativa de las personas candidatas, contactáis con nosotros a través del correo electrónico coordinacioterritorial@gencat.cat.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa