Després d’un any, tornem a denunciar els EBES

Demà acaba el curs escolar i són moltes les incògnites davant la iniciativa política del Departament d’Educació de crear “Espais de benvinguda educativa” (EBES) per a alumnat estranger.
En primer lloc, volem formular algunes preguntes:

  • Com es pot anunciar l’increment i creació de nous espais d’aquest tipus sense tenir una avaluació dels ja existents compartida pels agents implicats?
  • Com es pot continuar apostant per una mesura clarament discriminatòria quan l’Eurocàmara, ja al mes d’abril, va aprovar un informe que recomana als Estats membres, no crear aules especifiques per a l’alumnat immigrat?
  • Com es pot continuar ampliant l’aplicació d’una mesura que contradiu l’esperit de la Llei d’Acollida al crear circuits específics no justificats per a la població immigrada?
  • Com és que no es pot tenir accés als projectes específics instaurats a Reus i a Vic, als pressupostos destinats a aquests, així com als criteris d’avaluació?
  • Com pot ser que no hi hagi cap estudi d’avaluació de les Aules d’acollida implantades ja fa uns anys i s’aposti per crear uns espais que en el millor dels casos dupliquen les accions d’aquestes i dels serveis socials?
  • Com pot ser que cap administració ni partit polític posi el crit en el cel davant una iniciativa que pot vulnerar el dret a l’educació?

Des de SOS Racisme veiem amb preocupació el fet que diferents estudis – el darrer, publicat la setmana passada basat en una prova a l’alumnat de primària- posen de manifest com l’escola pública no compleix l’obligació de ser un motor de canvi en la mobilitat social que hauria de garantir una igualtat d’oportunitats per tots els nens i nenes. El fracàs escolar en aquests centres marca un futur en el que les desigualtats socials s’agreujaran i en el que la bretxa entre població immigrada i autòctona s’aprofundirà.
Davant aquesta situació, enlloc de revisar i ampliar els recursos de l’escola pública, acabar amb els privilegis de la concertada i revisar els mecanismes de repartiment de l’alumnat amb necessitats específiques, sempre garantint la igualtat de drets, es torna a focalitzar en la població immigrada i en els seus fills i filles la responsabilitat d’aquesta situació. D’aquesta manera, es torna a anunciar la creació de nous EBES i es continua parlant d’alumnat immigrat obviant la seva heterogeneïtat, i com si aquests nens i nenes haguessin de portar l’etiqueta d’immigrant, amb el que això comporta, al llarg de tota la seva vida acadèmica.
En definitiva, la resposta a les nostres preguntes la tenim: com es tracta de població que ja pateix una desigualtat de drets, és focus de tòpics i prejudicis, i sense dret a vot, és fàcil apostar per unes polítiques acords amb la seva categoria de ciutadans de segona i que a més es veuen amb satisfacció, per una gran part de la població autòctona.
Per tot plegat, des de SOS Racisme demanem:

  • La retirada d’aquests espais.
  • Un posicionament clar i transparent del Govern davant d’aquesta iniciativa.
  • Un posicionament públic del Síndic de Greuges en la matèria.

Des de SOS Racisme tornem a alertar del perill de jugar-nos el futur dels propers ciutadans i ciutadanes amb una política educativa com aquesta. Un any després de l’anunci i la posada en marxa de les proves pilot dels EBES, subratllem la responsabilitat de tot el Govern de la Generalitat de mantenir o retirar una iniciativa d’aquestes característiques. I per tant, davant l’anunci de continuar desenvolupant aquesta iniciativa, denunciem la política educativa d’un Govern que s’autoproclama progressista i capdavanter en la cohesió social.
Barcelona, 22 de juny del 2009
SOS Racisme-Catalunya

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa