Discriminatòria ordenança municipal de Vic

Amb data 12 de setembre hem tingut coneixement de l’aprovació per part de l’Ajuntament de Vic d’una Ordenança Municipal Reguladora de la prestació d’ajudes socials. Aquesta condiciona els ajuts socials al requisit de realitzar, per part de les persones susceptibles de rebre’ls, un curs sobre drets, deures i coneixements culturals i de civisme.
Aquesta ordenança està pendent de publicació oficial i encara que es presenta com un mecanisme per facilitar la convivència i el civisme en el municipi és clarament discriminatòria.
Des de SOS Racisme un cop valorada aquesta ordenança denunciem:

  • Que vulnera el Dret a la igualtat art. 14 de la Constitució Espanyola atenent que discrimina l’accés a ajuts per l’origen i per l’estatus econòmic.
  • Que es tracta d’una ordenança discriminatòria cap a les persones immigrades susceptibles de percebre aquests ajuts. Encara que es vol emmascarar, aquesta ordenança deriva dels canvis en l’origen d’una part important dels usuaris dels serveis socials.
  • Que parteix de la base de considerar sospitoses de no complir amb les normes de convivència a les persones sense recursos i en concret a les d’origen immigrant tornant com en tantes ocasions a vincular immigració i delinqüència o immigració i incivisme. Els municipis segons la Llei de Bases Local tenen competència per la regularització de les normes relatives a la seguretat i al civisme però sempre dirigides al conjunt de la població i no únicament als més desprotegits i sota cap concepte incloure-les dins una ordenança que regula un dret tan bàsic com és l’assistència social.

Amb una ordenança d’aquest tipus l’Ajuntament de Vic està vulnerant drets recollits tant a la Declaració De Drets Humans de Nacions Unides com a la Constitució Espanyola:

  • Dret a la informació: es subjecta l’ajuda i la informació sobre els tràmits al fet de rebre el curs.
  • Vulneracions dels drets dels menors i en relació amb aquest el dret a l’educació i als aliments: vulnera drets de la infància en tant que supedita llibres o ajudes per a menjadors escolars, entre d’altres.
  • Vulneració al dret a la sanitat, a l’habitatge digne i a l’assistència social.

Per aquest motiu i en base a que la Generalitat té les competències exclusives per deixar sense efecte l’esmentada ordenança demanem la no entrada en vigor i retirada d’aquesta normativa municipal. Des de SOS Racisme fem aquesta petició per escrit a la Conselleria de Benestar Social.
Entenem que la iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Vic no només tindria conseqüències directes sobre la seva població sinó que crea un mal i perillós precedent a nivell de pràctiques locals, que enlloc d’afavorir la convivència i vetllar per la igualtat de drets i oportunitats de tots els habitants de la seva població generen més vulneracions de drets i categories de ciutadans.
SOS Racisme Catalunya
19 octubre 2005

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa
ArticleJosep_Vinicius (1)