El Govern modifica la normativa de racisme a l

 El Govern va aprovar el passat 10 de novembre una modificació provisional del Decret que regula la composició i el funcionament de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya.

L’objectiu del canvi de la normativa és lluitar contra la complexitat del fenomen de la violència esportiva i eradicar el racisme, la xenofòbia i la intolerància en els camps d’esport. D’aquesta manera, també s’exerciran plenament les competències previstes en aquesta matèria en l’Estatut d’autonomia.

Aquesta modificació suposa la creació d’una subcomissió que tractarà i farà – en funció de la Llei catalana de l’esport, així com de la Llei estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport- un seguiment de tots els problemes relacionats amb aquests aspectes que es produeixen a les competicions esportives.

El canvi serà vàlid fins que no s’aprovi la normativa catalana reguladora de la seguretat en l’esport. La normativa concreta les autoritats i òrgans competents respecte al règim sancionador contra el violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en matèria esportiva i permet assumir les competències, d’acord amb el règim sancionador que estableix també la Llei estatal.

Entre les funcions que tindrà seràn rebre informació dels organismes i autoritats competents en relació amb la qualificació d’actes esportitus d’alt risc; proposar l’adopció de mesures sancionadores per l’incompliment de la normativa contra la violència i el racisme en l’esport; elaborar informes, estudis i altres propostes per a la prevenció i el control; recollir i publicar anualment les dades sobre la violència i el racisme en els actes esportius.

A més a més, la subcomissió elaborarà informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència i racisme en l’esport. Apart, tindrà el poder de sancionar, ja sigui amb multes, amb la inhabilitació per organitzar espectacles esportius, amb la clausura temporal del recinte o la prohibició d’accés a qualsevol recinte esportiu.

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

CartelEventoCrowdSOS
Entradas_MEDIDASWEB
photo_2024-04-24_13-32-18