#COMUNICAT: Posicionament respecte fets entre Guàrdia Urbana i venedors ambulants a Drassanes

En relació als fets que es van produir el dia 23 de març, com a conseqüència d’un dispositiu contra la venda ambulant a la zona del metro de Drassanes, activat per la Guàrdia Urbana de Barcelona, durant el qual un del venedors, el senyor Madou B., va resultar ferit, des de SOS Racisme Catalunya:

1) Denunciem la vulneració del dret a la intimitat del senyor Madou B., que va ser traslladat a un Centre d’Atenció Primària per altres venedors ambulants, sense que en cap moment es procedís a la seva detenció per part de cap cos de seguretat pública. La presència d’agents de la Guàrdia Urbana, durant la visita mèdica, viola de manera evident la confidencialitat de les dades referents a la salut de la persona atesa, i conseqüentment el respecte a la seva intimitat com a dret fonamental lligat a la dignitat de la persona, recollit a la Constitució.

Sobre aquesta qüestió, el Síndic de Greuges de Catalunya assenyala que «només el professional que té una responsabilitat directa en l’atenció del pacient serà present en l’acte mèdic concret que s’hagi de dur a terme i, excepcionalment, hi podran ser presents altres persones relacionades, sempre que el pacient no s’hi oposi, i sempre tenint present que estan obligades a mantenir la confidencialitat de la informació que en puguin obtenir. En aquest sentit, la presència de personal que no és estrictament necessari és contrària al dret a la intimitat del pacient, sigui sanitari o no sanitari».

2) D’altra banda, constatem que, a més de violar el dret a la intimitat, la presència indeguda d’agents dels cossos de seguretat durant una visita mèdica pot limitar la llibertat de la persona atesa, a l’hora d’informar el professional mèdic en relació al seu estat de salut i a les circumstàncies que van determinar la necessitat de recórrer a serveis mèdics. I especialment quan, com en el cas del senyor Madou B., les seves lesions es vinculen de manera directa a una actuació policial.

3) Per aquestes raons, exigim a l’Ajuntament de Barcelona que condemni públicament aquesta pràctica, i que prengui mesures, en el marc de les seves competències, perquè actuacions com aquesta per part de la policia municipal siguin oportunament sancionades i no es tornin a repetir.

4) Volem ressaltar que la defensa dels drets humans és una responsabilitat col·lectiva, i que totes les persones som competents per a denunciar violacions de drets, tal i com recull la Declaració de defensors de DDHH en el seu art 18, on diu «Correspon als individus, als grups, a les institucions i a les organitzacions no governamentals, una important funció i una responsabilitat en la protecció de la democràcia, la promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals, i la contribució al foment i al progrés de les societats, les institucions i els processos democràtics”. Per això la intervenció de qualsevol persona, a títol individual o com a representant de qualsevol organització, ha de ser valorada a partir d’aquesta declaració i no se l’ha de desqualificar si es mou en l’estricte compliment del mandat que se’n després de l’article.

5) Per últim, assenyalem un cop més, que les persones que es dediquen a la venda ambulant irregular són un objectiu habitual d’identificació per perfil ètnic i d’una posterior detenció per no identificar-se o per la possibilitat d’haver comès un il·lícit penal (que no sempre respon a una actuació justificada legalment).

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

PresentacióInforme2023
fotonoticiacat
Oferta Laboral - Web (2)