Impacte de la crisi econòmica en la immigració internacional a Catalunya

Andreu Domingo i Albert Sabater del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona signen aquesta recerca, inclosa en la col·lecció "Informes Breus" número 27 de la Fundació Jaume Bofill.  

Aquest estudi analitza l'evolució recent dels fluxos de la migració internacional cap a Catalunya. A partir de l'Enquesta de Variacions Residencials, es presenten i s'analitzen tant les entrades de nova població com les sortides registrades. S'evidencia que l'impacte de la crisi sobre els fluxos és desigual en funció de les nacionalitats analitzades. Les dades també posen sobre la taula l'inici de processos de disgregació familiar com a conseqüència de les estratègies seguides per adaptar-se a les conseqüències de la crisi.

PDF del resum

PDF de la recerca completa

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

photo_6026273325052969604_y
BannerWebRecopNoticias
SegondaRondaCrowd