JORNADES ''LA CIUTAT I LA MEMòRIA DEMOCRàTICA

Des del Centre de Treball i Documentació (CTD), una entitat apareguda en plena Transició i sorgida de l’antifranquisme per fomentar el debat i la confluència dels moviments socials i l’esquerra plural (http://www.cetede.org), de Desafectos, un grup de fet d’historiadors i historiadores que promou la difusió d’una historiografia crítica (http://www.historiacritica.org), en el marc de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya, hem coincidit en la necessitat de promoure un debat públic sobre la recuperació de la memòria col·lectiva de la nostra història més immediata.

Log in with your credentials

Forgot your details?