#MANIFEST: Condemnem al CIE a formar part del passat

El dia 30 de gener, jutjarem el Centre d’Internament per a persones estrangeres (CIE) i posarem en el punt de mira les persones responsables de perpetuar aquestes presons racistes, on es vulneren els drets humans amb total impunitat.
Amb el judici popular, pretenem fer un exercici de memòria i denúncia per evitar la reobertura del CIE de Barcelona. Cap obra de millora de les instal·lacions justifica la seva existència. La privació de llibertat de persones per no tenir permís de residència, per haver-lo perdut o no poder-lo renovar, és una vulneració de drets flagrant. Com a societat, no podem tolerar les terribles conseqüències d’aquests centres i de la maquinària racista, alimentada per la política migratòria estatal i europea.
Aquest judici popular és fruit de la resistència al carrer, com ho van ser en el seu dia les marxes de Selma a Montgomery, on es reivindicava el dret a vot de la comunitat afroamericana; les protestes contra les lleis segregacionistes de l’Apartheid; el judici a l’Imperialisme de l’Estat espanyol per part de l’organització internacionalista Askapena, o les reivindicacions de les comunitats zapatistes, entre molts altres exemples de resistència i lluita social.
Per vergonya, per justícia, per dignitat… Perquè no volem ser còmplices. El dia 30 de gener, exigirem a les institucions que compleixin els seus compromisos en la lluita contra els CIE. I assenyalarem aquells que ordenen detencions arbitràries basades en prejudicis racistes i classistes, que converteixen faltes administratives en delictes, que criminalitzen la pobresa i que priven de llibertat a persones innocents.
Ja no hi ha marxa enrere. Entre totes, tancarem els CIE i demostrarem la capacitat transformadora de la nostra societat civil organitzada. Et sumes a la lluita?

Judici Popular contra el CIE

Dissabte 30 de gener del 2016 – 11h

Carrer E, 40 Zona Franca – Barcelona

Més informació: www.tancaremelcie.cat

[CAST]

Condenemos el CIE a formar parte del pasado

El día 30 de enero, juzgaremos a los Centros de Internamiento para personas extranjeras (CIE) y pondremos en el punto de mira a los responsables de perpetuar estas cárceles racistas, donde se vulneran los derechos humanos con total impunidad.
Con el juicio popular, pretendemos hacer un ejercicio de memoria y denuncia para evitar la reapertura del CIE. Ninguna mejora de las instalaciones justifica su existencia. La privación de libertad de personas por no tener permiso de residencia, por haberlo perdido o no poderlo renovar, es una vulneración de derechos flagrante. Como sociedad, no podemos tolerar las terribles consecuencias de estos centros y de la maquinaria racista, alimentada por la política migratoria estatal y europea.
Este juicio popular es fruto de la resistencia en las calles, como lo hicieron en su día en las marchas de Selma a Montgomery, donde se reivindicaba el derecho a voto de la comunidad afroamericana; en las protestas contra las leyes segregacionistas del Apartheid; en el juicio al Imperialismo del Estado español por  la organización internacionalista Askapena, o en las reivindicaciones de las comunidades zapatistas, entre muchos otros ejemplos de resistencia y lucha social.
Por vergüenza, por justicia, por dignidad… Porque no queremos ser cómplices. El día 30, exigiremos a las instituciones que cumplan con sus compromisos en la lucha contra los CIE. Y señalaremos a aquellos que ordenan detenciones arbitrarias basadas en prejuicios racistas y clasistas, que convierten faltas administrativas en delitos, que criminalizan la pobreza y privan de libertad a personas inocentes.
Ya no hay marcha atrás. Entre todas, cerraremos los CIE y demostraremos la capacidad transformadora de nuestra sociedad civil organizada. ¿Te sumas a la lucha?

Juicio Popular contra el CIE

Sábado 30 de enero del 2016 – 11h

Calle E, 40 Zona Franca – Barcelona

Más información: www.tancaremelcie.cat

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SensiSOSWEb1 (1)
photo_6026273325052969604_y
BannerWebRecopNoticias