ESTAT DEL RACISME A CATALUNYA 2010

L’Informe sobre l’estat del racisme a Catalunya de SOS Racisme, vol ser una radiografia sobre l’evolució, els espais i les tipologies del racisme a la societat catalana. Enguany presentem la segona edició que analitza els fets i esdeveniments del 2010.

Descarrega informe: L’estat del racisme a Catalunya 2010

La voluntat del document no és simplificar el tema del racisme ni fer classificacions de la societat catalana en racistes o no racistes, sinó analitzar el racisme i la xenofòbia com un element complex i divers, en origen i conseqüències.

Aquest informe independent, es nodreix de fonts pròpies de l’associació així com del treball en xarxa amb altres associacions, de la premsa i de fonts governamentals. Com a fonts pròpies fem constar el treball realitzat pel Servei d’Atenció i Denúncia per a les Víctimes de Racisme i Xenofòbia (SAiD), així com la tasca i accions realitzades pel conjunt de l’entitat ja sigui a partir de grups de treball, campanyes i comunicats, entre altres.

Log in with your credentials

Forgot your details?