#MANIFEST: La pobresa és evitable

SOS Racisme Catalunya s’adhereix al manifest “La pobresa és evitable, contra les desigualtats: justicia social“. I dóna suport als actes que es celebraran a partir de demà, 17 d’octubre, Dia Internacional per a la eradicació de la pobresa.

La pobresa és cada cop més extensa, intensa i crònica. Les desigualtats, causa i conseqüència alhora de la crisi global i complexa que vivim, s’incrementen a causa d’un sistema fiscal injust i unes polítiques d’austeritat devastadores que fins i tot posen en qüestió la universalitat dels serveis públics. Mentre el cost de béns i serveis bàsics com els aliments, l’energia i els medicaments augmenten sense fre, l’accés a l’educació, la salut i els serveis socials es dificulta i el mercat laboral ofereix cada vegada menys oportunitats, i en condicions més precàries.
Davant el deteriorament de la situació i el procés de polarització social accelerada que patim, hem de reaccionar! La pobresa és evitable i els processos d’empobriment es poden aturar. En coneixem algunes de les causes i, per tant, hi podem aportar solucions:

 1.  Polítiques i pressupostos generals que tinguin com a eix principal la lluita contra la pobresa. No es tracta d’aplicar mesures pal•liatives, sinó de desenvolupar polítiques socials i econòmiques orientades al benestar col•lectiu, que frenin els processos d’empobriment i les desigualtats. Cal desenvolupar un nou model econòmic, amb lideratge del Govern però amb una àmplia participació d’experts i agents socials organitzats, a fi de promoure una economia social i solidària.
 2. Polítiques i pressupostos que garanteixin uns serveis socials bàsics de qualitat i unes rendes mínimes vitals. Les polítiques socials no són luxes ni concessions, sinó la manera de garantir drets fonamentals i socials capaços de reduir les desigualtats i assegurar una vida digna per a tothom.
 3. Polítiques i pressupostos que reconsiderin la qüestió del deute públic. Malgrat l’origen privat del deute, un de cada tres euros de despesa pública prevista en el pressupost espanyol del 2013 es destina a pagar els interessos del deute. Això obliga la ciutadania a suportar polítiques de retallades, austeritat i augment de la fiscalitat indirecta que penalitzen els que menys tenen i accentuen les desigualtats
 4. Polítiques i pressupostos per impulsar l’ocupació. Cal desenvolupar amb urgència programes formatius i polítiques d’activació de l’ocupació que possibilitin l’accés al món laboral i que permetin oportunitats reals als col•lectius més vulnerables, amb major dificultat per accedir, participar i integrar-se al mercat de treball.
 5. Polítiques fiscals més justes i equitatives. La lluita contra l’evasió i el frau fiscal pot fer front a la crisi del deute de manera molt més efectiva que les retallades o les mesures fiscals regressives. Cal una fiscalitat més redistributiva, una acció efectiva contra la impunitat i l’opacitat dels paradisos fiscals, i una bel•ligerància ferma contra la duplicitat de càrrecs i les diferències salarials desproporcionades.
 6. Polítiques més transparents i participatives. És urgent reforçar la confiança en el sistema polític, ampliar els mecanismes de participació ciutadana i garantir l’accés de la ciutadania a la informació d’institucions i organismes públics.
 7. Polítiques coherents i visió global. Igual que no resulta lògic suprimir impostos a les grans fortunes si el que es vol és augmentar els ingressos, no podem generar riquesa empobrint o generant més desigualtats en altres països a través de la deslocalització o les inversions socialment irresponsables.

Per construir una societat més justa i cohesionada, aquestes mesures han d’anar acompanyades de la ineludible responsabilitat individual i col•lectiva de tots i cadascuna de nosaltres. Cal refer els vincles malmesos per dècades d’individualisme i enfortir les xarxes de protecció informal en base al compromís i la solidaritat quotidiana. Com a societat hem de practicar la cooperació i educar les futures generacions de ciutadans i ciutadanes en valors que les facin lliures, crítiques i orientades a la recerca del bé comú.

LA POBRESA ÉS EVITABLE.

CONTRA LES DESIGUALTATS: JUSTÍCIA SOCIAL

 
Barcelona, 17 d’Octubre – Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa
 
Campanya Pobresa Zero
Impulsada l’any 2010, agrupa actualment més de 4.200 organitzacions de l’àmbit de l’acció social a Catalunya, la promoció de pau, la defensa dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament:

 • · Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, formada per 115 entitats
 • · Taula d’entitats del Tercer Sector Social, formada per 32 federacions que agrupen més de 4.000 entitats
 • · Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, formada per 83 entitats
 • · Col·legi professional de Treball Social de Catalunya

Per a adhesions al manifest contacta a l’a/e pobresazerocat@gmail.com.
Més info: Facebook: Pobresazerocat

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

OfertaLaboralAdministracio
photo_2024-04-15_09-32-08
PresentacióInforme2023