Municipals #26M: Els programes ja no compten?

Des de SOS Racisme, i donant continuïtat a una acció que intentem fer abans dels comicis electoral, i que pretén, des d’una perspectiva antiracista, donar informació dels programes a la ciutadania que pot votar, per a les eleccions municipals del proper 26 de maig hem analitzat amb detall els programes electorals de les candidatures (que ja tenien representació municipal) de les capitals de demarcació catalanes (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).
 
No ha estat pas una tasca fàcil, sobretot perquè hem tingut dificultats per accedir als programes electorals, una qüestió que pensem que hauria de ser senzill i àgil ens ha donat més feina de la que pensàvem. I val a dir que, tot i trucades directes a partits, no hem aconseguit tots els programes: ens falta el programa de Ciutadans per Girona, Lleida i Tarragona; i el programa de Junts per Lleida. També en relació als programes, destacar que l’anàlisi de les propostes del Partit Popular l’hem fet a partir d’un Programa Marc per a les eleccions municipals i autonòmiques. Així com també en el cas del PSC de Lleida i Tarragona, el document que hem revisat és el Manifest Electoral Municipals 2019.
 
És possible que els programes a dia d’avui ja no siguin un instrument útil ni pels partits i tampoc per la ciutadania, però també és cert que no en tenim d’altres. Perquè si l’experiència ja ens diu que les propostes dels programes sovint es converteixen en paper mullat, el futur de les promeses dels meetings o els compromisos a les entrevistes electorals esdevé encara més incert.
 
Tot i tenir-ho casi tot en contra hem apostat per fer igualment aquest anàlisi programàtic, que considerem clau en dos sentits. D’una banda per oferir la informació a la ciutadania; i d’altra banda, perquè conèixer les propostes que les candidatures fan, o no fan, en clau antiracista, és per a nosaltres una eina d’incidència política i transformació social.
 
Com en altres ocasions hem prioritzat 4 o 5 temàtiques amb la voluntat de conèixer quin era el posicionament dels partits en cadascuna. Aquestes han estat: propostes per a fer front al racisme policial, la prohibició de les identificacions policials racistes, la defensa del dret a vot per a les persones amb nacionalitat estrangera, propostes contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades; i en al cas només de Barcelona el posicionament vers la venda ambulant no autoritzada.
 
Sobre les temàtiques prioritzades i possibles actuacions des del marc municipal

  1. Fer front al racisme policial.  Els cossos de seguretat pública tenen un paper rellevant en qüestions vinculades amb garantir la convivència, preservar els drets i les llibertats de les persones, així com també en relació a la seguretat i a la prevenció de delictes o faltes; i per a fer-ho, entre altres, la societat els hi cedeix la gestió de la força. En ocasions es donen casos d’abús i discriminació per part dels mateixos agents dels cossos de seguretat pública, als darrers informes de SOS Racisme hem denunciat que aquesta és la tipologia més nombrosa en casos del nostre Servei d’atenció a persones que han patit racisme. Des de SOS Racisme Catalunya considerem imprescindible el reconeixement institucional de les pràctiques discriminatòries i abusives per part d’agents de cossos policials públics i l’aplicació de mesures necessàries d’identificació, prevenció, sanció i reparació de la persona afectada.
  2. Prohibir les identificacions policials racistes. El “perfil ètnic” és un criteri normalitzat en moltes identificacions o controls, en què la policia demana la documentació a persones seleccionant-les exclusivament pel seu aspecte físic. Aquestes identificacions es donen de forma generalitzada i amb total impunitat, tant en espais públics com privats, fins a tal punt que s’ha normalitzat i formen part del paisatge diari dels nostres pobles i ciutats. Però són racistes, il·legals, criminalitzadores i inefectives. Des de SOS Racisme Catalunya defensem la lliure circulació de les persones pels pobles i ciutats, i exigim a les administracions que reconeguin la seva existència per a posteriori poder prohibir-les definitivament.
  3. Defensar el dret a vot de les persones amb nacionalitat estrangera. Els Drets Civils i Polítics, més enllà de respondre a qüestions prioritàries per al desenvolupament integral d’una persona com a drets fonamentals que són, són també drets molt relacionats amb el sentit de pertinença i amb el fet de sentir-se part d’una comunitat política i social. Recullen un contingut polític i transformador, vinculat a la predisposició i voluntat de les persones a implicar-se en assumptes col·lectius i/o plantejar millores, canvis i transformacions. Des de SOS Racisme Catalunya reivindiquem que el dret al vot actiu i passiu no ha d’estar lligat a la nacionalitat, sinó que ha de ser inherent a la persona i, en tot cas, vinculat la residència reconeguda mitjançant l’empadronament.
  4. Desenvolupar propostes contra la discriminació racista i la protecció de les persones afectades. És fonamental garantir que les persones afectades per racisme puguin denunciar la vulneració patida per restituir el dret. Cal però, tenir en compte que la víctima quan vol denunciar s’enfronta a moltes dificultats. També són molts els factors organitzatius i procedimentals que impedeixen l’accés a la via adequada i existent per a resoldre el conflicte i fer efectiva la restitució de drets. Des de SOS Racisme considerem que és prioritari exigir a les administracions públiques que desenvolupin i/o apliquin el marc normatiu de protecció a les víctimes de racisme, complint així amb el que és la seva obligació de garantir i preservar el dret.
  5. Un abordatge de la venda ambulant no autoritzada des dels drets humans i l’antiracisme. La venda ambulant ha existit sempre. És una realitat estructural de les nostres ciutats a la que cal donar resposta, malgrat que entri en conflicte amb el model de ciutat i la imatge que es vol projectar al món. Cal tenir en compte que les persones que es dediquen a la venda ambulant no autoritzada estan altament exposades a patir situacions d’abús i vulneració de drets. Des de SOS Racisme considerem que cal un abordatge des d’una perspectiva de racisme i vulneració de drets des de tots els àmbits implicats: els governs, l’administració de justícia, els mitjans de comunicació, els comerciants, els veïns i les veïnes.

 

Quadre resum del posicionament vers les temàtiques prioritzades dels partits a les diferents demarcacions catalanes:

 

BARCELONA

Racisme policial

Identificacions racistes Dret a vot Contra el racisme

Venda ambulant

Barcelona en Comú petit pas no en parlen petit pas antiracistes petit pas
ERC petit pas no en parlen petit pas antiracistes racistes
PSC no en parlen no en parlen no en parlen no en parlen racistes
Junts per Barcelona no en parlen no en parlen petit pas antiracistes racistes
Valls (Ciutadans) no en parlen no en parlen no en parlen no en parlen racistes
PP no en parlen no en parlen no en parlen no en parlen racistes
CUP petit pas antiracistes antiracistes antiracistes antiracistes

 
 

GIRONA

Racisme policial

Identificacions racistes Dret a vot

Contra el racisme

ERC petit pas no en parlen no en parlen  antiracistes
PSC petit pas no en parlen no en parlen petit pas
Guanyem Girona  antiracistes  antiracistes  antiracistes  antiracistes
Junts per Girona no en parlen no en parlen no en parlen petit pas
PP no en parlen no en parlen no en parlen no en parlen
Ciutadans

No tenim programa

 
 

LLEIDA

Racisme policial Identificacions racistes Dret a vot

Contra el racisme

PSC no en parlen no en parlen  antiracistes petit pas
ERC petit pas no en parlen petit pas petit pas
Junts per Lleida

No tenim programa

En Comú no en parlen no en parlen petit pas no en parlen
CUP petit pas  antiracistes  antiracistes  antiracistes
PP no en parlen no en parlen no en parlen no en parlen
Ciutadans

No tenim programa

 
 

TARRAGONA

Racisme policial

Identificacions racistes Dret a vot

Contra el racisme

ERC petit pas no en parlen no en parlen petit pas
PSC no en parlen no en parlen  antiracistes petit pas
Junts per Tarragona no en parlen no en parlen no en parlen no en parlen
CUP petit pas  antiracistes no en parlen  antiracistes
PP no en parlen  no en parlen no en parlen no en parlen
Ciutadans

No tenim programa

 
*El fet que la major part de les caselles estiguin grises en tant que els partits no parlen dels temes que ens interessen i preocupen des de l’antiracisme, demostra com de còmode resulta governar únicament per aquells que tenen nacionalitat espanyola, ignorant temes que travessen gran part de totes aquelles persones que no poden votar per tenir nacionalitat estrangera: entre un 13 i un 15% de població catalana en edat de votar als propers comicis electorals.
 
Per aprofundir-hi, en el document adjunt trobeu materials que pretenen donar informació a la ciutadania que pot i vol votar a les properes eleccions municipals, a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

  1. Quadre resum del posicionament vers les temàtiques prioritzades dels partits a les diferents demarcacions catalanes.
  2. Les propostes que fan els partits a les diferents demarcacions sobre les temàtiques revisades
  3. Per aprofundir en les propostes d’actuació municipal que des de SOS Racisme Catalunya plantegem mesures al voltant de les diferents temàtiques.

pdf image

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

CartelEventoCrowdSOS
Entradas_MEDIDASWEB
photo_2024-04-24_13-32-18