Només un canvi radical pot combatre el racisme dins dels cossos policials

[Comunicat]
Aquest matí hem presentat davant el jutjat d’instrucció 5 de Manresa el desistiment de la roda de reconeixement dels sis agents de Mossos d’Esquadra investigats pel cas de violència policial racista al Bages.
Els motius que ens van fer prendre aquesta decisió són varis. El més important és que desitgem preservar la integritat i la salut de la persona agredida. Considerem que és una gran càrrega haver d’identificar als seus propis agressors dos anys després dels fets, a més sota una pressió excessiva, amb una roda que intencionalment es va arrossegant des de fa massa temps i que s’ha suspès en menys de 24h després d’un nou recurs interposat pels Mossos.
D’altra banda, creiem que la roda de reconeixement no contribuirà a un major esclariment ni dels fets ni dels autors, ja que els agents estan degudament identificats.Cal recordar que aquest procediment va ser sol·licitat per l’acusació particular el febrer de 2019, quan únicament es disposava de l’àudio gravat. En aquell moment, no es tenia constància de qui eren els agents que havien participat i tampoc quines accions havien dut a terme cadascun d’ells. Aquest escenari ja no és el mateix, perquè el juliol de 2020, després d’haver-se filtrat l’àudio de l’agressió, tres comandaments de Mossos d’Esquadra van identificar, sense cap lloc a dubtes, no sols quins agents van intervenir, sinó que va fer cadascun d’ells durant l’agressió. Per tant, el propòsit de la roda, que és identificar als agents agressors, ja està solucionat.
Tenint en compte que és el propi cos de Mossos d’Esquadra qui organitza la roda, assumim que utilitzaran totes les eines possibles per a dificultar el reconeixement, ja que l’estratègia de la defensa es basa en el silenci i en la dilatació del procediment fins a esgotar tots els recursos possibles.
Davant aquesta situació, denunciem novament l’encobriment i entorpiment de la recerca per part dels cossos policials i els polítics responsables que des d’un inici van tenir coneixement dels fets i s’han negat a suspendre als investigats, que continuen exercint les seves funcions fins al dia d’avui, malgrat les proves evidents i la gravetat de les acusacions.
Denunciem també la situació d’indefensió en què el racisme institucional, que estructura les institucions policials i el sistema judicial, situa a les persones que exigeixen justícia.
Finalment, exigim el reconeixement institucional de l’existència del racisme dins dels cossos policials, però també exigim un canvi radical en el propi funcionament del sistema, perquè els innombrables casos de violència policial racista no continuïn sent pràctiques normalitzades i legitimades per les institucions.
 


[Comunicado]

Sólo un cambio radical puede combatir el racismo dentro de los cuerpos policiales

 
Esta mañana hemos presentado ante el juzgado de instrucción 5 de Manresa el desistimiento de la rueda de reconocimiento de los seis agentes de Mossos d’Esquadra investigados por el caso de violencia y policial racista en el Bages.
Los motivos que nos hicieron tomar esta decisión son varios. El más importante es que deseamos preservar la integridad y la salud de la persona agredida. Consideramos que es una gran carga tener que identificar a sus propios agresores dos años después de los hechos, además bajo una presión excesiva, con una rueda que intencionalmente se viene arrastrando desde hace demasiado tiempo y que se ha suspendido en menos de 24h tras un nuevo recurso interpuesto por los Mossos.
Por otra parte, creemos que la rueda de reconocimiento no contribuirá a un mayor esclarecimiento ni de los hechos ni de los autores, ya que los agentes están debidamente identificados. Hay que recordar que este procedimiento fue solicitado por la acusación particular en febrero de 2019, cuando únicamente se disponía del audio grabado.
En aquel momento, no se tenía constancia de quiénes eran los agentes que habían participado y tampoco qué acciones habían llevado a cabo cada uno de ellos. Ese escenario ya no es el mismo, pues en julio de 2020, tras haberse filtrado el audio de la agresión, tres mandos de Mossos d’Esquadra identificaron, sin ningún lugar a dudas, no solo qué agentes intervinieron, sino qué hizo cada uno de ellos durante la agresión. Por tanto, el propósito de la rueda, que es identificar a los agentes agresores, ya está solventado.
Teniendo en cuenta de que es el propio cuerpo de Mossos d’Esquadra quien organiza la rueda, asumimos que utilizarán todas las herramientas posibles para dificultar el reconocimiento, ya que la estrategia de la defensa se basa en el silencio y en la dilatación del procedimiento hasta agotar todos los recursos posibles.
Ante esta situación, denunciamos nuevamente el encubrimiento y entorpecimiento de la investigación por parte de los cuerpos policiales y los políticos responsables que desde un inicio tuvieron conocimiento de los hechos y se han negado a suspender a los investigados, que siguen ejerciendo sus funciones hasta el día de hoy, pese a las pruebas evidentes y la gravedad de las acusaciones.
Denunciamos también la situación de indefensión en que el racismo institucional, que estructura las instituciones policiales y el sistema judicial, sitúa a las personas que exigen justicia.
Finalmente, exigimos el reconocimiento institucional de la existencia del racismo dentro de los cuerpos policiales, pero también exigimos un cambio radical en el propio funcionamiento del sistema, para que los innumerables casos de violencia policial racista no continúen siendo prácticas normalizadas y legitimadas por las instituciones.

Foto portada:
Creador KRASNYI BCN
Drets d’autor: CC BY-NC-SA

Descarrega comunicat en pdf

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

PresentacióInforme2023
fotonoticiacat
Oferta Laboral - Web (2)