Nota de premsa. El Ministre d’Interior no apareix a la roda de premsa en el CIE de Zona Franca

Davant la convocatòria que va fer el Ministre del Interior el passat 25 d’abril, d’una Roda de Premsa al Centre d’Internament per a persones Estrangeres de Zona Franca, que preveia una visita per les instal·lacions i informar sobre les línies del reglament. Avisos
EL MINISTRE DE L’INTERIOR NO ASSISTEIX A LA RODA DE PREMSA. ÉS AQUESTA UNA MOSTRA DE MANCA D’INTERÈS I DE PRIORITAT PER PART DEL  GOVERN?
A la Roda de Premsa que ha tingut lloc avui, 30 d’abril de 2012, al CIE de Barcelona no s’ha comptat amb la presència del Ministre d’Interior Jorge Fernández Díaz, tal i com estava anunciat; ha estat el Secretari d’Estat de Seguretat, Ignacio Ulloa, qui ha substituït al Ministre.
Una cita important en tant que per primera vegada es donava la possibilitat a la premsa de visitar el CIE. Rellevant, també, en tant que els CIE, i en concret les darreres setmanes el de la Zona Franca són motiu de polèmica per la seva opacitat i la denúncia de possibles abusos o maltractaments.
El Secretari d’Estat de Seguretat ha presentant les línies bàsiques del reglament que ha de regular aquests centres, un document que arriba amb pràcticament dos anys de retard.
Més d’una desena d’entitats estatals fa més d’un any que treballem en xarxa en el marc d’una campanya que sota el nom Que el derecho no se detenga en la puerta de los CIE; han elaborat i presentat al Ministeri d’Interior un document d’observacions al Anteproyecto de Real Decreto por el que se aprobará el Reglamento de Funcionamiento y Régimen de Interior de los CIE.
Algunes de les observacions que es fan en aquest document són les següents:
–       Una valoració inicial negativa del document d’avantprojecte perquè NO revisa el model existent que tantes vulneracions de drets ha propiciat. El text no recull les recomanacions que s’han fet des de les organitzacions ni des de el Defensor del Pueblo.
–       Les disposicions generals del text no recullen amb suficient claredat l’excepcionalitat de l’internament; doncs no és una sanció, sinó que es tracta d’una mesura cautelar, que per tant no pot tenir un caràcter penitenciari.
–       La disconformitat amb el canvi de denominació. El concepte de CIE és utilitzat per la mateixa llei d’estrangeria, sent un terme correcte quan en aquests centres s’executa una mesura cautelar legalment anomenada internament; una privació de llibertat que no té res a veure amb l’eufemisme que planteja la nova denominació d’estància controlada.
–       Aquest document consolida i desenvolupa el model actual, un model policial; amb la manca de garantia de drets que hem constatat que aquest suposa.
–       El document aborda les relacions de la persona retinguda amb l’exterior des de la sospita i la restricció, per tant lluny de garantir l’exercici dels drets implicats (intimitat familiar, defensa,…)els limita, configurant un règim de vistes que suposa un gran retrocés.
–       La regulació en relació a les peticions, queixes i denuncies és totalment insuficient. Cal que el reglament reculli expressament que les persones internades podran formular peticions o queixes per les seves condicions d’internament o presumptes violacions dels seus drets.
–       Cal que el reglament en relació a la formació específica (en matèria d’estrangeria de drets humans i de comunicació), les conductes respectuoses per part dels funcionaris; així com també la necessitat d’identificació del personal del centre (tant dels policials com de la resta de treballadors/es).
–       Es troba a faltar, també, un apartat sobre informació pública, recopilació de dades i estadístiques, contemplant la publicació de memòries anuals.
Des de SOS Racisme Catalunya i des de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, MANIFESTEM:
–       Que cal tancar definitivament els CIE, perquè són una mostra flagrant de racisme institucional, perquè no es pot permetre la vulneració d’un dret fonamental com és la llibertat per una qüestió administrativa, perquè són espais opacs on es donen vulneracions dels drets humans. Perquè són incompatibles amb un estat democràtic.
–       Que mentre el tancament no sigui possible, cal elaborar un reglament que garanteixi que les persones que hi estan retingudes puguin exercir tots els seus drets, reconeguts a la Declaració Universal de Drets Humans.
–       Tenint en compte els darrers fets que han tingut lloc al CIE de Zona Franca (vaga de fam, abusos i maltractaments per part dels funcionaris, autolessions d’algunes de les persones retingudes,…). Cal posar totes les mesures necessàries per assegurar el benestar i la protecció de les persones retingudes, evitar vulneracions, negligències i agressions.
 
Barcelona, 30 d’abril de 2012
SOS Racisme Catalunya i Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH)

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

EntrevistaCheikhPublico
Noticia la directa
ArticleJosep_Vinicius (1)