Oferta laboral: Responsable d’Administració, Finances i Comptabilitat a SOS Racisme Catalunya

Treballa amb nosaltres!

SOS Racisme Catalunya és una associació que fa trenta-cinc anys que treballa en la defensa dels drets humans a Catalunya des de l’acció antiracista, de manera independent, democràtica i des de l’acció de base. És una entitat que lluita per a l’erradicació del racisme en totes les seves manifestacions i en tots els àmbits de la societat, a través de l’atenció a persones, la sensibilització, la formació i la incidència política.

Descripció de la plaça:

SOS Racisme Catalunya busca una persona com a Responsable d’Administració, Finances i Comptabilitat: elaboració i seguiment del Pla econòmic-financer/ Pressupost Anual de l’associació; seguiment pressupostari dels projectes, gestió de justificacions econòmiques de subvencions; elaboració de la comptabilitat, control de factures emeses i rebudes, pagaments, gestió de rebuts de socis/es. Així com altres tasques vinculades a la gestió de l’associació.

Funcions principals:

 • Gestió econòmic-financera de l’entitat: planificar el pressupost i pla econòmic financer anual. Control de tresoreria. Seguiment dels mateixos, i gestió de comptes bancaris.
 • Gestió econòmic-financera dels projectes: elaboració del pressupost amb la tècnica de referència. Seguiment i control pressupostari dels diferents projectes.
 • Comptabilitat: elaboració dels comptes anuals, tancar l’exercici i obertura del nou.
 • Elaboració de la documentació comptable requerida per organismes oficials i preparació de dades de liquidació d’impostos.
 • Tramitació de convocatòries de subvencions, contractes i concursos tant públics com privats.
 • Sol·licitud, seguiment i justificació de subvencions i resolució de requeriments.
 • Suport en la gestió de la base social (quotes, actualitzar dades, contacte amb els socis i sòcies).
 • Responsable de la coordinació amb la gestoria en temes relacionats amb recursos humans.

 

Requisits de la plaça:

 • Coneixement i experiència en la formulació, justificació econòmica i requeriments de projectes finançats per les administracions públiques locals (Ajuntaments), autonòmiques (Generalitat i Diputació de Barcelona) i estatals (Ministeris). Es valorarà coneixement de la gestió econòmica de subvencions europees.
 • CFGM o CFGS o títol universitari d’Administració o similar.
 • Domini del català i de castellà parlat i escrit.
 • Domini Excels, Contaplus i CONTASOL.
 • Capacitat resolutiva, gestió del temps, treball en equip, autonomia, flexibilitat i adaptabilitat.

Es valorarà positivament:

 • Formar o haver format part del moviment associatiu.
 • Conèixer i compartir la lluita contra el racisme i per la defensa dels drets humans.
 • Tenir experiència en gestió administrativa i comptabilitat, i gestió en associacions.
 • Experiència amb entorn CRM
 • Coneixement d’altres idiomes.

En igualtat de condicions es prioritzarà la contractació de persones de racialització no hegemònica (racialitzades com a no blanques) i/o migrades.

Condicions de la plaça:

 •       Contractació de 30h setmanals.
 •       Sou brut anual: 19.270’44€ distribuït en 12 pagues
 •       Lloc de treball: Barcelona (C/Reina Amalia 3)

Informació requerida:

–        Currículum vitae

–        Imprescindible carta de motivació.

*Només les candidatures seleccionades seran convidades a una entrevista.

Data límit de recepció de candidatures: 15 de maig del 2024 a les 23:59.

Data prevista d’incorporació: immediata.

Adreça electrònica on fer l’enviament: coordinacio@sosracisme.org

Referència de la plaça: responsable d’administració i finances.

Organització: SOS Racisme Catalunya

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

CartelEventoCrowdSOS
Entradas_MEDIDASWEB
photo_2024-04-24_13-32-18