Oferta Laboral – Servei d’Atenció i Denúncia

Busquem una persona per l’àrea d’atenció i d’intervenció jurídica del Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme Catalunya

SOS Racisme Catalunya és una associació que porta més de 30 anys treballant en la defensa dels drets humans a Catalunya des de l’acció antiracista, de manera independent, democràtica i des de l’acció de base. És una entitat que lluita per a l’eradicació del racisme en totes les seves manifestacions i en tots els àmbits de la societat, a través de l’atenció a persones, la sensibilització, la formació i la incidència política.

El SAiD és un servei gratuït i especialitzat que ofereix atenció a persones, grups i col·lectius que han patit una discriminació o un delicte d’odi racista.  Té com a objectiu restituir els drets vulnerats i acompanyar en la reparació el dany, a través de l’acompanyament psicosocial i l’assessorament i/o la representació legal. A més d’identificar problemàtiques estructurals per a incidir en la transformació política i social.

L’àmbit d’actuació del servei és: impulsar la denúncia de les violències racistes que es reporten al SAiD; promoure la denúncia pública de les violències racistes detectades; informar sobre els drets que tenen les persones fomentant la ciutadania plena; afavorir la transformació social i política a partir de litigis estratègics i de la incidència política i social; i promocionar activitats de difusió de l’estat del racisme a Catalunya a través d’informes propis i de propostes de treball per la seva eradicació.

Funcions:

En coordinació amb les treballadores del Servei d’Atenció i Denúncia:

     Tasques pròpies de l’atenció a persones:

 • Atenció inicial a persones que s’apropen per primera vegada al SAiD: informar sobre el funcionament del SAiD; primer assessorament quan escau; derivacions a recursos externs quan escau.

      Tasques pròpies de la intervenció jurídica:

 • Responsabilització de la gestió (donar resposta i fer seguiment) dels casos assumits en els quals hem considerat intervenir per vies extrajudicials (essencialment via administrativa i intervencions directes des del Servei).
 • Garantir l’acompanyament de les persones a qui el SAiD dona servei durant tota la gestió dels casos, mantenint el contacte i actualitzant la situació de cada cas amb les persones interessades.
 • Suport a l’advocat del SAiD, en aquells casos que representem per la via judicial penal: suport amb escrits judicials i tasques d’assistència lletrada (representació de persones en substitució de l’advocat atenent compareixences judicials com ara declaracions i judicis).

     Tasques generals de l’àrea del SAiD:

 • Participar de la dinamització del Grup de Treball del SAiD.
 • Assegurar la documentació dels casos per a possibles accions d’incidència.
 • Participar en la definició dels projectes del SAiD i de l’associació.
 • Donar suport en les activitats i possibles requeriments econòmics per donar resposta als projectes.
 • Participar dels espais associatius rellevants.
 • Coordinar-se amb altres àrees de l’associació.

Requisits:

 •   Formació en dret; preferiblement advocade col·legiade exercent (o amb perspectiva d’exercir properament).
 •       Formació o experiència en defensa jurídica dels drets humans.
 •       Habilitats socials
 •       Imprescindible capacitat de treball en equip.
 •       Imprescindible nivell alt de català i castellà.
 •     Coneixements i interès per la lluita contra el racisme i per la defensa dels drets humans i identificació amb els valors i objectius de SOS Racisme.
 •       Capacitat resolutiva i de gestió del temps.

Es valorarà:

 •     Tenir experiència en l’àmbit del dret administratiu i del dret laboral.
 •     Tenir experiència o coneixement de l’àmbit d’estrangeria.
 •     Tenir experiència de treball amb col·lectius en risc d’exclusió social.
 •     Coneixements sobre el món associatiu, participació i moviments socials.
 •     Coneixement sobre serveis, equipaments i altres recursos que donen resposta a necessitats socials diverses.
 •   En igualtat de condicions es prioritzarà la contractació de persones de racialització no hegemònica (racialitzades com a no blanques) i/o migrades.

Condicions de la plaça:

 •       Contractació de 30h setmanals.
 •       Sou brut: 1.566€/mes per 12 pagues.
 •       Lloc de treball: Barcelona (Rambla de Santa Mònica, 10)

Informació requerida:

 •       Currículum vitae
 •       Imprescindible carta de motivació.

*Només les candidatures seleccionades seran convidades a una entrevista.

Data límit de recepció de candidatures: 22 de juny del 2022 a les 23:59.

Data prevista d’incorporació: immediata.

Adreça electrònica on fer l’enviament: coordinacio@sosracisme.org

Referència de la plaça: jurista del SAiD.

Organització: SOS Racisme Catalunya

 

 

 

 

Comparteix

Facebook
Twitter
LinkedIn

Últimes notícies

A Twitter

Articles Relacionats

SensiSOSWEb1 (1)
photo_6026273325052969604_y
BannerWebRecopNoticias